Türkiye’de Sınıf Mücadelesinin Uğrakları

Ahmet Makal, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920, İmge Kitabevi, Ankara, 1995.

Ahmet Makal, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946, İmge Kitabevi, Ankara, 1999.

Aziz Çelik, “Türkiye’de 2000’li Yıllarda Grevler ve Grev Dışı Eylemler: Çalışma HAyatında “Pax Romana” mı?”, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu IV Bildiriler Kitabı, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu IV, (2012)

Aziz Çelik, Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.

Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989.

İsmet Demir, Grev ve Direnişler Üzerine Anılar-Deneyler, Diyalektik Yayınları, İstanbul, 1994.

Kadir Yıldırım, Osmanlı’da İşçiler (1870-1922), Çalışma Hayatı, Örgütler, Grevler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

Kemal Sülker, 100 Soruda Türkiye’de İşçi Hareketi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1976.

Kurthan Fişek, Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili, AÜSBF Yayını, Ankara, 1969.

Mesut Gülmez, Türkiye’de çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), Todaie Yayını, Ankara, 1991.

Oya Baydar, Türkiye’de İşçi Sınıfı (Doğuşu ve Yapısı), Habora Kitabevi, İstanbul.

Sungur Savran, Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri, Yordam Kitap, İstanbul, 2010.

Şehmus Güzel, Türkiye’de İşçi Hareketi 1908-1984, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996.

TİB, Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Mücadeleleri Tarihi.

Yıldırım Koç, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi (Osmanlı’dan 2010’a), Epos Yayınları, Ankara, 2010.

Yüksel Akkaya, Cumhuriyet’in Hamalları: İşçiler, Yordam Kitap, İstanbul, 2010.

Yüksel Akkaya, “Türkiye’de İşçi Sınıfı ve Sendikacılık”, Praksis, Sayı: 5,6.

Yüksel Işık, Osmanlı’dan Günümüze İşçi Hareketinin Evrimi (1876-1994), Öteki Yayınevi, Ankara, 1995.

Yüksel Işık, Türk Solu ve Sendikal Hareket, Öteki Yayınevi, Ankara, 1995.

Zafer Aydın, ‘Kanunsuz’ Bir Grevin Öyküsü Kavel 1963, Tüstav, İstanbul, 2010.