15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ – BAŞVURU VE KATILIM

Başvuru ve Katılım

 • Karaburun Bilim Kongresi, toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bilimsel bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için bir zemin olmak üzere düzenlenmekte; bilim insanları, öğrenciler ve işçiler kadar yerel halkın katılımını da önemsemektedir. Bildiri sunmanın bilim pratiğinin nihai değil bir ara basamağı olduğunun unutulması, bilimsel kongrelerin sadece bildiri sunanların birbirini dinlediği salonlara sıkışması, üstelik bu salonlara da para ödemeden girilememesinin bilim ortamını zayıflattığı açık bir gerçektir. Düzenleme Kurulu, kongremizde kolektif, kamusal ve eleştirel bilginin peşinde, özgür ve itaatsiz bilimcileri ağırlamaktan onur duymaktadır.
 • Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmuş veya yayımlanmış olması başvuru açısından engel oluşturmamaktadır. Aksine, Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun bize öğretmiş olduğu gibi, bilimci çalışmasını tekrar tekrar gözden geçirme, paylaşma, yayma ve tartışma hakkına sahiptir.
 • Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlı/kolektif ürünleri ve akademi dışı katılımları özellikle desteklemektedir.
 • Karaburun Bilim Kongresi’ne herhangi bir biçimde katılmak ve düzenlenecek etkinlikleri izlemek için hiçbir özel koşul gerekmediği gibi kayıt/katılım parası da alınmamaktadır.
 • Kongre’de bildiri sunmak isteyenlerin çalışmalarının ana temayla ilişkisini, açık bir biçimde savını, anahtar sözcükleri ile temel atıflarını içeren ve en az 250 en çok 500 sözcükten oluşan özetlerini kongre takviminde belirtilen tarihe kadar www.kongrekaraburun.org adresinde yer alan online formu doldurarak iletmeleri gerekmektedir. Formun eksiksiz doldurulmasına özen gösterilmelidir.
 • Oturum önerisi  başvurusu için KBK2020_Oturum_Onerisi_Basvuru_Formu nun, çalışma grubu başvurusu için KBK2020_Calisma_Grubu_Basvuru_Formu nun doldurup kongrekaraburun@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. 
 • Diğer başvuruların (oturum önerisi, çalışma grubu önerisi, panel, forum vd.) mail ile kongrekaraburun@gmail.com adresine iletilmesi gerekmektedir. 
 • Bildiri özetlerini değerlendirecek hakemler daha sonra internet sitemizde ilan edilecektir. Değerlendirmelerde, özetlerin kongre temasına uygunluğu, özgün/kabul edilebilir bir savının olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı ve alanındaki tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır.
 • Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, oturum başkanları ile (varsa) tartışmacıların ve o oturuma katılmayı planlayanların metinleri okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri amaçlanmaktadır.
 • Kongremizde çalışma grupları özellikle desteklenecektir. Katılımcıların katkılarını yalnızca kongre oturumlarında sunulacak bildiriler biçiminde değil, doğrudan belirli bir çalışma grubu içerisine katılarak ya da bizzat çalışma grubu oluşturarak yapmaları da mümkündür.
 • Çalışma grubu önerilerinde detaylı çalışma planının, ortaya çıkacak nihai metnin niteliğinin ve genel tartışmalara katkısının ayrıntılı bir şekilde aktarılması beklenmektedir. Çalışma grubu önerileri, Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Karaburun Bilim Kongresi, sunulan özet, rapor, bildiri ve konuşmaların yayın hakkını hiçbir biçimde sahiplenmez; aksine, kamuya ait olduğunu iddia eder. Kongrede sunulan bildirilerin ve çalışma grubu raporlarının kamuya açık ve telifsiz e-kitap(lar) şeklinde yayımlanabilmesi için çalışmalar yürütülecektir. Tüm katılımcıların bunu bildiği ve kabul ettiği varsayılmaktadır.

15. Karaburun Bilim Kongresi Bildiri Çağrısı

Bildiri Başvuru Formu