15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu

Ahmet Haşim Köse

Aydın Arı

Barış Yıldırım

Dilek Karabulut

Doğan Emrah Zıraman

Emel Yuvayapan

Erkin Başer

Mehmet Türkay

Melda Yaman

Nihat Koçyiğit

Onur Hamzaoğlu

Özcan Gülhan

Özlem Özkan

Suzan Orhan

Yasemin Özgün

15. Karaburun Bilim Kongresi Bildiri Çağrısı

Bildiri Başvuru Formu