15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ TAKVİMİ – 2021

  • 04 Mayıs 2021 : Bildiri Çağrısı
  • 04 Temmuz 2021 : Başvurular İçin Son Gün (16 Temmuz 2021 olarak değiştirilmiştir.)
  • 25 Temmuz 2021 : Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
  • 08 Ağustos 2021 : Geçici Programın İlânı
  • 22 Ağustos 2021 : Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
  • 26 Ağustos 2021 : Kongre Programının İlânı
  • 01 -04 Eylül 2021 : 15. Karaburun Bilim Kongresi

15. Karaburun Bilim Kongresi Bildiri Çağrısı – 2021

Bildiri Başvuru Formu

Oturum Önerisi Başvuru Formu

Çalışma Grubu Başvuru Formu