16. KARABURUN BİLİM KONGRESİ – KAPSAM – 2022

Aşağıda sıralanan alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularda bulunmanızı bekliyoruz:

 

  • İktidarın Mevcut Durumu? Otoriteryenlik, Muhafazakârlık, Faşizm…

–  Devlet, İktidar Bloğu, Sınıf İttifakları

–  Bir İktidar Aygıtı Olarak Eğitim ve Hukuk Sistemi

 

  • İktisadi Krizin Hangi Eşiğindeyiz?

–  Emekçi Sınıflar ve Yoksulluk

– Covid ve Emeğin Yeni Halleri

 

  • Seçim ve İttifaklar

–  Türkiye Solu ve Üçüncü Blok Tartışmaları: Sosyalistler Seçimlerde Ne Yapmalı?

–  Seçimler Neyi Değiştirir?

–  Kapitalist Restorasyon mu Demokratik Cumhuriyet mi?

 

  • 21. Yüzyılda Emperyalizmin Veçheleri ve Savaşlar

–  Enternasyonalizmin Yeni Olanakları

–  Felaket Kapitalizmi

– Ukrayna ve Ortadoğu

–  Gıda Krizi

 

  • Direniş ve Dayanışma Sanatları

–  Türkiye’de Sınıf Mücadelesinin Bugünü

–  Sendikalar Nereye?

–  Feminist Politika: Ne Yapmalı?

–  Dijital Dünyada Direniş ve Dayanışma

 

  • Sağlık Krizi: Çıkış Var mı? Nasıl?

 

KBK2022_ÇağrıMetni_