16. KARABURUN BİLİM KONGRESİ – TAKVİM – 2022

  • 25 Mart 2022 : Bildiri Çağrısı
  • 31 Mayıs 2022 : Başvurular İçin Son Gün
  • 27 Haziran 2022 : Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
  • 18 Temmuz 2022 : Geçici Programın İlânı
  • 15 Ağustos 2022 : Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün
  • 20 Ağustos 2022 : Kongre Programının İlânı
  • 01 – 04 Eylül 2022 : 16. Karaburun Bilim Kongresi

KBK2022_ÇağrıMetni_