17. KARABURUN BİLİM KONGRESİ – HAKEM KURULU

17. Karaburun Bilim Kongresi Hakem Kurulu

Ahmet Haşim Köse

Ali Rıza Güngen

Aslı Aydemir

Aslı Kayhan

Aydın Arı

Aydın Çubukçu

Aydın Gelmez

Barış Yıldırım

Beyza Üstün

Cihan Uzunçarşılı Baysal

Deniz Kimyon

Dilek Karabulut

Diyar Saraçoğlu

Doğan Barış Kılınç

Doğan Emrah Zıraman

Ecehan Balta

Elif Karaçimen

Emel Coşkun

Emel Karakaya Ayalp

Emel Yuvayapan

Erkin Başer

Ersin Vedat Elgür

Fatih Artvinli

Ferda Dönmez Atbaşı

Fulya Atacan

Gül Köksal

Hülya Dinçer

İlker Kalaycı

Kadir Akın

Lülüfer Körükmez

Mehmet Kuyurtar

Mehmet Türkay

Mehmet Zencir

Mehrdad Emami

Melda Yaman

Melek Göregenli

Miriş Meryem Kurtulmuş

Mustafa Öziş

Nihat Koçyiğit

Nuray Türkmen

Onur Hamzaoğlu

Orhan Silier

Ömer Selvi

Özay Göztepe

Özcan Gülhan

Özge Sanem Özateş

Özgür Müftüoğlu

Özgür Narin

Özgür Öztürk

Özlem Özkan

Pınar Bedirhanoğlu

Raşit Tükel

Serdar Türkmen

Suzan Orhan

Süreyya Karacabey

Şebnem Oğuz

Ümit Akçay

Yasemin Özdek

Yasemin Özgün

Yusuf Ekici