17. KARABURUN BİLİM KONGRESİ – KAPSAM – 2023

Aşağıda sıralanan alt temalara ve bir günlük “Feminist Cumartesi”ye ilişkin bildiri, oturum,
çalışma grubu, panel ve forum başvurularınızı bekliyoruz.

ALT TEMALAR

 • Devrimci Bir Kuram Olarak Marksizmin Mirası
 • Cumhuriyet’in 100. Yılında Dünya Kapitalizmi Bağlamıyla Türkiye
 • Türkiye’de Sosyalist Hareketin Kökenleri, Mirası, Ana Hatları
 • Kapitalizmin Yıkımı ve Türkiye
  •  Kadınlar
  •  İşçiler, emekçiler
  •  Aile
  • Çocuklar
  • Göçler, göçmenler
  • Akademi, üniversiteler
  • Eğitim
  • LGBTİ+
  • Kentler, köyler
  • Kürtler
  • Sağlık
  • Ekoloji
  • Ezilenlerin estetiği
 • Kapitalizm, AKP-MHP-Saray Rejimi ve Deprem
 • Yeniden İnşa: Nasıl?
  • Toplumun Örgütlenmesi: Sosyalizm, ama Nasıl?
  • Ezilenlerin Örgütlenmesi: Devrimci ve Demokratik Olanaklar, ama Nasıl?
  • Sınıf Mücadelesi ve Örgütlenme: Sendikalar, Partiler, … Nasıl?
  • Birlikte Yaşamak, Nasıl?
  • Dünyayı Yeniden Var Etmek, Nasıl?

KBK 2023 -Çağrı Metni

Bildiri Başvuru Formu

Oturum Önerisi Başvuru Formu

Çalışma Grubu Başvuru Formu