17. KARABURUN BİLİM KONGRESİ – TAKVİM – 2023

  • 13 Nisan 2023 : Bildiri Çağrısı
  • 10 Haziran 2023 : Başvurular için Son Gün
  • 5 Temmuz 2023 : Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
  • 30 Temmuz 2023 : Geçici Programın İlânı
  • 15 Ağustos 2023 : Tam Metinlerin Gönderilmesi için Son Gün
  • 25 Ağustos 2023 : Kesin Programın İlânı
  • 7 – 10 Eylül 2023 : 17. Karaburun Bilim Kongresi

 

KBK 2023 -Çağrı Metni

Bildiri Başvuru Formu

Oturum Önerisi Başvuru Formu

Çalışma Grubu Başvuru Formu