4. Karaburun Bilim Kongresi


80‘den sonra

03-06 Eylül 2009

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Üst başlığını “80’den Sonra” olarak belirlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi’ni yine sizlerin katkılarıyla 3-6 Eylül 2009’da Karaburun ve Mordoğan’da gerçekleştireceğiz. Geçen yıl, kapitalizmin 1970’lerde başlayan son ve uzun yapısal krizini takiben beliren değişim/dönüşüm süreçlerini ele alarak başlattığımız tartışmayı bu yıl, “80’den Sonra” Türkiye kapitalizmine odaklanarak tamamlamak istiyoruz. Bu amaçla 2009 Karaburun Bilim Kongresi’nde, 1980’le birlikte Türkiye’de yaşanılan toplumsal dönüşüm süreçlerini tüm veçheleri ile tartışmaya açmayı hedefliyoruz.

Dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Karaburun Bilim Kongresi’ne sizleri davet ederken yine kolektif, kamusal, eleştirel bilgiye, akademi içinde ve dışında etrafımızı çeviren tel örgüleri aralayıp gerçeği ortaya çıkarma çabasını birlikte gerçekleştirmenin gereğine vurgu yapmak istiyoruz. Çağrımız yalnızca akademik alanda çalışan bilimcilere değil, gerçeği anlamaya, açıklamaya ve değiştirmeye cüret eden herkesedir. Başka bir deyişle çağrımız, önceki kongrelerimizde olduğu gibi yine sizedir.

{slide= Amaç ve Kapsam} {include_content_item 112 0 1} {/slide}
{slide=Başvuru ve Katılım} {include_content_item 111 0 1} {/slide}
{slide=Kongre Takvimi} {include_content_item 110 0 1} {/slide}
{slide=Hakem Kurulu} {include_content_item 114 0 1} {/slide}

Bilimsel Program