5. Karaburun Bilim Kongresi


akademi ve gündem

02-05 Eylül 2010

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Bildiri Çağrısı

Üst başlığını “akademi ve gündem” olarak belirlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin beşincisini yine sizlerin katkılarıyla 2-5 Eylül 2010 tarihleri arasında Karaburun ve Mordoğan’da düzenleyeceğiz. Dört yıllık serüveni içerisinde akademi, bilim ve üniversite alanına özel bir önem veren, gerçeği anlama ve açıklama uğraşını odağına alan ve alternatif gündemler yaratabilmek için çaba harcayan Karaburun Bilim Kongresi, beşinci yılında akademi – gündem ilişkisini tartışmayı hedeflemektedir.Üst başlığını “akademi ve gündem” olarak belirlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin beşincisini yine sizlerin katkılarıyla 2-5 Eylül 2010 tarihleri arasında Karaburun ve Mordoğan’da düzenleyeceğiz. Dört yıllık serüveni içerisinde akademi, bilim ve üniversite alanına özel bir önem veren, gerçeği anlama ve açıklama uğraşını odağına alan ve alternatif gündemler yaratabilmek için çaba harcayan Karaburun Bilim Kongresi, beşinci yılında akademi – gündem ilişkisini tartışmayı hedeflemektedir.
Geçen yıl çağrı metnimizde sizleri “kolektif, kamusal, eleştirel bilgiyi üretme; akademi içinde ve dışında etrafımızı çeviren tel örgüleri aralayıp gerçeği ortaya çıkarma çabasına” katılmak üzere Karaburun’a davet etmiştik. Bu yıl ise geçen yılki davetimize aracı olan bu ifadenin kendisini tartışabilmeyi, bizleri çeviren tel örgüleri aşmanın somut yollarını birlikte üretebilmeyi umuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çağrımızın yalnızca akademide çalışan bilimcilere dönük olmadığının, gerçeği anlamaya, açıklamaya ve değiştirmeye cüret eden herkese yönelik olduğunun altını çiziyoruz.

{slide= Amaç ve Kapsam} {include_content_item 103 0 1} {/slide}
{slide=Başvuru ve Katılım} {include_content_item 104 0 1} {/slide}
{slide=Kongre Takvimi} {include_content_item 105 0 1} {/slide}
{slide=Çalışma Grupları} {include_content_item 107 0 1} {/slide}

Bilimsel Program