Amaç ve Kapsam

Amaç

Karaburun Bilim Kongresi’nin ilki, bilim insanlarının kaçınılmaz olarak sorumlu oldukları bir konuya, bilim – iktidar ilişkisine yoğunlaşmaktadır. Ticarî sponsor desteği almadan, sadece Düzenleme Kurulu’nun ortak, özgür iradesiyle düzenlenen Kongre, Türkiye’nin seçkin bilim insanlarından oluşan bir bilim kurulunun denetleyeceği tebliğlerden oluşan bağımsız bir kongredir.

Kongrenin ilk temasının “bilim ve iktidar” olarak seçilmesindeki amaç; bilim – iktidar ilişkisine eleştirel katkılar sunmak, bilim – bilim insanı – bilgi üretim koşulları ile tüm iktidar türleri arasındaki ilişkileri sorgulamak olarak tanımlanabilir. Böylelikle bilimsel bilginin ve üniversiter yapının alternatif bir tartışma platformuna taşınması mümkün olacaktır. Ayrıca Karaburun Bilim Kongresi disiplinler arası etkileşimlerin artmasında ve genç bilim insanlarının desteklenmesinde önemli katkılar sunacaktır.