Başvuru ve Katılım

KARABURUN EKONOMİ POLİTİK OKULU

29 Ağustos – 1 Eylül 2015

Karaburun

Karaburun Ekonomi Politik Okulu’nun beşincisi, 29 Ağustos – 1 Eylül 2015’de yine İzmir–Karaburun’da düzenlenecektir.

Program

Başvuru Formu (doc)

Başvuru Formu (pdf)

Herkesin istediği derse/seminere katılma olanağı bulunmaktadır. Konaklama ve ulaşım koşulları konusunda katılımcılar, başvuru sonuçlarının duyurulmasından sonra, Temmuz ayı içinde bilgilendirilecektir. Karaburun Ekonomi Politik Okulu’nda dersler/seminerler ücret karşılığı verilmeyecek, katılımcılardan katılım bedeli talep edilmeyecektir. Konaklama ve ulaşım harcamaları ise katılımcıların kendilerine aittir.

Karaburun Ekonomi Politik Okulu, Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği’nin bir etkinliğidir.