Başvuru ve Katılım

 • Karaburun Bilim Kongresi’ne katılabilmek, gerçekleştirilecek etkinlikleri izleyebilmek için hiçbir özel koşul gerekmemekte, hiçbir bedel alınmamaktadır.
 • Karaburun Bilim Kongresi toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için bir zemin olmak üzere düzenlenmektedir. Düzenleme Kurulu, Kongre’de sunulan ve sonrasında yayımlanan bildirilerin öğretim elemanı atama/yükseltme kurullarında puan amaçlı kullanılmasını doğru bulmadığını, kongre salonlarında kolektif, kamusal ve eleştirel bilgiye susamış, özgür ve itaatsiz bilimcileri ağırlamaktan onur duyacağını açık olarak belirtir.
 • tarihinden itibaren yapılabilir. Tüm başvuruların web sayfasından temin edilebilecek şablon kullanılarak kongrekaraburun@gmail.com adresine elektronik posta yolu ile yapılması gerekmektedir.
 • tarihine kadar kongrekaraburun@gmail.com adresine e-postayla göndermeleri gerekmektedir.
 • Bildiri özetlerini değerlendirecek hakemler daha sonra web sitemizde ilan edilecektir. Değerlendirmelerde, özetlerin kongre temasına uygunluğu, özgün/kabul edilebilir bir savının olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı ve sonuç ürün olarak tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır.
 • Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, katılımcıların önceden metinleri okuyarak gelmeleri ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri amaçlanmaktadır.
 • Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Kongremizde çalışma grupları öncelikle desteklenecektir. Katılımcıların katkılarını yalnızca kongre oturumlarında sunulacak tebliğler şeklinde değil, doğrudan belirli bir çalışma grubu içerisine katılarak ya da bizzat çalışma grubu oluşturarak yapmaları da mümkündür.
 • Çalışma grubu önerilerinde detaylı çalışma planının, katılımcıların, ortaya çıkacak son ürünün niteliğinin ve genel tartışmalara katkısının ayrıntılı bir şekilde aktarılması beklenmektedir. Çalışma grupları konusundaki ayrıntılı bilgilere web sitemizin ilgili bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Çalışma grubu önerileri Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlı/kolektif ürünleri, eleştirel yaklaşımları ve akademi dışı katılımları ayrıca desteklemektedir.
 • Kongreye gönderilen tüm özet, rapor ve makalelerin yayın hakkı Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu’na aittir. İlerleyen dönemde, kongrede sunulan bildirilerden, çalışma gruplarında hazırlanan rapor ve makalelerden hakem değerlendirmesiyle seçilmiş bir kısmı, editörlü bir kitapta yayımlanacaktır.
 • Kongre, İzmir’in Karaburun İlçesi ve Mordoğan Beldesi’nde yapılacaktır. Konaklama ve ulaşım olanakları hakkındaki bilgiler web sayfamızdan izlenebilir.