Bilimsel Program

3 EYLÜL PERŞEMBE – KARABURUN

B Salonu: 10.30-11.151980’den Sonra Üniversite ve Korku” Çalışma Grubu Toplantısı

A Salonu: 13.00-13.30 Açılış Konuşmaları

A Salonu: 13.30-15.30 Açılış Oturumu: 80’DEN SONRA…

YürütücüBarış ALPASLAN

Gaye YILMAZ – 1980 Sonrası Dünya Ekonomisi ve Krizler
İzzettin ÖNDER – Emperyalizmin Türkiye’yi Dönüştürme Etkisi: “1980 Sonrası Politikalar”
Mehmet TÜRKAY – Kopuş ve Süreklilikler Aksında Türkiye’de Kapitalizmin 1980’ini ve Sonrasını Anlamak

16.00-18.30 Oturumlar A-1 / B-1/ C-1

A-1 Oturumu: Yeni Emperyalizm ve Türkiye Ekonomisi 

Yürütücü: Cem SOMEL

Çerçeve Sunuş: Cem SOMEL– Neoliberalizm Nedir? Basit Gerçekleri Basitçe Açıklamanın Gereği

Ayşe CEBECİ – 2009’dan 1980’e Bakmak; Emperyalizm, Uluslararasılaşma ve İçselleştirme Mekanizmaları
Aydın GELMEZ – Neo- Liberal Paradigma ve “Minimalleşen” Devlet: Türkiye Örneği
Naciye YILDIZ – Avrupa Birliği, Neoliberalizm ve Türkiye
Özgür SARAÇ – Yarı Çevre’nin Küresel Meta Zinciriyle Bağlanması: 1980 Sonrası Dönemde KOBİ’ler Marifetiyle Taşeronlaşmanın Ekonomi Politiği (Türkiye Analizi)

B-1 Oturumu: Bilim, Üniversite, Sermaye

Yürütücü: Aydın ARI
Çerçeve Sunuş: Aydın ARI – YÖK ve Sermaye: Münhasıran Bilimsel Kaliteyi Artırmak Mümkün mü?

Fatma GÖK- Eğitim Politikaları Açısından Bologna Sürecini Anlamlandırmak
Açalya TEMEL, Cihan Taylan AKDAĞ ve Ümit AKINCI: Sermaye Üniversiteden Ne İstiyor? YÖK Sonrası Üç Belge: YÖK Strateji Raporu, TÜSİAD Üniversiteler Raporu ve Bologna Süreci
Süleyman ULUTÜRK ve Kutlu DANE – 1980 Sonrası Üniversite Bileşenleri, Örgütlenme ve Mücadele
Levent DÖLEK – Asistanların Mücadelesi Işığında: “Nasıl Bir Üniversite İstemiyoruz?”
Çalışma Grubu Sunumu
Farklı Üniversitelerden Öğrencilerin Ortak Sunumu – 1980’den Sonra Üniversite ve Korku

C-1 Oturumu: Medya: Eğlence, Kışkırtma ve Ehlileştirme 

YürütücüErbil TUŞALP
Gülseren ADAKLI – 80’den Sonra Yeni Medya Mimarisi ve Alternatif Medya
Kazım Tolga GÜREL ve Ezgi YİĞİT – 1980 Sonrası Televizyon Filmlerinde Politik Suç Olgusunun Sunumundaki Dönüşümler
Selma ARSLANTAŞ – 1980 Sonrası Değişen Medya Ortamında Değişen Gazeteci/Gazetecilik
Göze ORHON – 12 Eylül ve 1980’lerin Politik Magazin Olarak İnşası: Gazetecilerin 12 Eylül Anlatısı 

4 EYLÜL CUMA – MORDOĞAN

10.00-12.00 “Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân” Çalışma Grubu Toplantısı (Mordoğan Belediye Bahçesi)

10.00-12.30 Oturumlar A-2 / B-2 / C-2

A-2 Oturumu: Türkiye Ekonomisi ve Krizler

Yürütücü: E. Ahmet TONAK
Koray R. YILMAZ – Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Sürecine Krizler Üzerinden Bakmak
Ferimah YILMAZ – 24 Ocak 1980 – Teknikleşen Gerçeklik ve Vergiler
Nilgün ERDEM – Neoliberal Politikalar: Bağımlılığın Değişen Süreçleri

Çalışma Grubu Sunumu

Ege Üniversitesi İktisat Kulübü’nden Öğrencilerin Ortak Sunumu –  2008 Küresel Krizi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri

B-2 Oturumu: İktidarın Adaleti: Hukuk

Yürütücü: Ali Murat ÖZDEMİR

Çerçeve Sunuş: Ali Murat ÖZDEMİR – Hukukun Krizi: Günümüz Türkiye’sinde İktidar ve Şiddet

Denizer ŞANLI – “Düşman Ceza Hukuku” ve Türkiye’de 1980 Sonrası Düşman Ceza Hukuku Düzenlemeleri Işığında “Düşman Kim?”
Ömür AYDIN – 1982 Anayasası ve Militan Demokrasi: Extremist Siyasal Partilerin Yasaklanması Rejimi
Uluğ İlve YÜCESOY – Yargı-Özelleşme Zannı İle Kamu Otoritesince Özelleştirme

C-2 Oturumu: Milliyetçilik, Muhafazakârlık, Siyasal İslâm 

Yürütücü: Suavi AYDIN

Çerçeve Sunuş: Suavi AYDIN – Türkiye’de Sağın İdeolojik Yeniden Örgütlenişi ve Milliyetçilik  

S. Erdem SÖNMEZ – Yeni-Osmanlıcılık: Özal Dönemi Organik Aydınlarının AKP’ye Bıraktıkları Miras
Cemil YILDIZCAN-Özge YAKA – Devletin Dönüşümü Bağlamında AKP’yi Anlamak
Çağla KUBİLAY – Türban Sorunu Bağlamında Siyasal İslâmcı Söylemin “Alternatif” Yurttaşlık Tasarımı
Hakan REYHAN – Türkiye’de Sağ Düşünce Geleneği ve Sağ Milliyetçiliğin Çevre Algılaması
Erdal DAĞTAŞ-Selahattin OKUROĞLU – Türkiye Sağında Siyasal İslâm’ın Yükselişi: 29 Mart Yerel Seçimleri Öncesinde Saadet Partisi’nin Basındaki Yer Alışının Analizi

D-2 Forum: 80’den Sonra Türkiye’de Kadın Hareketi ve Hukuk

YürütücüEmel YUVAYAPAN

Çalışma Grubu Sunumları 

Yeliz ERGÜN- İlkay TANYER-Emek TERZI-Sibel KADIOĞLU-Burcu GÜLER- Nisbet ATMAZ – 1980 Sonrası Türkiye’de Kadın Hareketi
Mine EGBATAN Emriye Özlem ŞEKER-Belkıs VURAL – Feminizm ve Hukuk
Çiğdem BİNBAY-Yunus Emre AYNA – 80 Döneminde Hukukla İhtilafa Düşmüş Kadınların Bilinç Dönüşümü

 

13.30 – 15.30 Oturumlar A-3 / B-3 / C-3

A-3 Oturumu: Devlet ve İktidar Ağları

YürütücüFikret BAŞKAYA

Çerçeve Sunuş: Fikret BAŞKAYA – Seksen Öncesi-Seksen Sonrası veya Rejimin Niteliği

Şebnem OĞUZ – 80’den Sonra: Türkiye’de Neoliberalizm ve Otoriter Devletçilik
Murad AKINCILAR – Türkiye Solu ve İşçi Hareketine Yönelik Politik Kontrol Rejimleri, Bir Dönemeç; 1991-1997 Dönemi
Ümit AKÇAY – 1980’den Sonra Devletin Dönüşümünün Anlaşılması İçin Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi

B-3 Oturumu: 80 Sonrası Sermayenin Yeniden Yapılanması Sürecine Feminist Gözle Bakmak: Küresel Krize Karşı Feminist Politikalar Oluşturabilmek için Bir Çerçeve

Yürütücü: Nesrin CANDAN

Melda YAMAN ÖZTÜRK, Nuray ERGÜNEŞ ve Nurcan ÖZKAPLAN – 2001 Krizinin Ardından Yaşanan Dönüşüm; İş Yaşamı, Sağlık ve Eğitim Alanında Yeniden Yapılanmalar ve Kadınlar Üzerindeki Etkileri
Ece KOCABIÇAK – Yeni Dönem Sanayileşme Stratejileri ile Ev İçi Yeniden Üretim İlişkisi
Başak ERGÜDER, Özgün BİÇER ve Yasemin ÖZGÜN – Sosyal Refah Devleti Mitinden Sadaka Ekonomisi Söylemine: Türkiye’de Kadına Yönelik Sosyal Politikaların Dönüşümü
Özgün AKDURAN – Sosyal Politikanın Feminist Eleştirisi ve Alternatifin İnşası
Nevra AKDEMİR-Petra HOLZER – Tuzla Tersanelerinin Görünmeyen Hamalları: Kadınlar
Demet ÖZMEN YILMAZ, Nihan CİĞERCİ ULUKAN  – Görünmeyen Hizmetkârlar: Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadın İşçiler

C-3 Oturumu: Bir Yüzleşme ve Özgürleşme İmkânı Olarak Sanat

Yürütücü: Aydın ÇUBUKÇU

Çerçeve Sunuş: Aydın ÇUBUKÇU – 12 Eylül Sonrası Türkiye’de Kültür ve Sanat Alanındaki Dönüşümler

Çağla KARABAĞ – 2000’lerin Türkiye Sinemasında 12 Eylül
S. Evren YÜKSEL – 1980 Sonrası Toplumsal Değişim ve Yavuz Turgul Sineması
Fethi DEMİR – Mehmet Eroğlu’nun Romanlarında Tutunamayan Kahramanların 1980 Sonrası Dönemin İzleri Bağlamında İncelenmesi
Barış YILDIRIM – Bilgeliğin Üç Düzeyi ya da Slogan Edebiyatından Yana
Simber ATAY – 12 Eylül, Küreselleşme ve Türk Fotoğrafı

 

16.00-18.30 Oturumlar A-4 /B-4/C-4

A-4 Oturumu: Toplumsal Kimlikler: Cinsiyet Ayrımcılığı ve Etnisite

Yürütücü: Kubilay MUTLU

Orhan MİROĞLU – Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek
Eren YÜKSEL – 1980’den Sonra Türk Sinemasında Etnik ve Dinsel Kimliklerin Temsili
Pınar YILDIZ – Yeşim Ustaoğlu Sineması’nda Kimlik
Mine EGBATAN – 1980 Sonrası Yükselen Feminist Hareket ve Türk Solu’nun Kadına Bakışı
Nalan OVA – Bir Alternatif Medya Örneği Olarak Bağımsız İletişim Ağı’nda (BİA) Eşcinsellerin Temsili

B-4 Oturumu: Yeni “Refah” Rejimleri: İşsizlik, Sefalet, Sosyal Güvenlik ve Göç

YürütücüSerdal BAHÇE

Çerçeve Sunuş: Serdal BAHÇE – 1980 Sonrası Sosyal Refah Sisteminde Dönüşüm: Vicdanlı Sermaye – Minnettar İşgücü – Hayırsever Devlet Üçgeninin Doğuşu”

Eylem PAMUKCİ – Emeğe Yabancılaştırmanın Postmodern Aracı Olarak “Süreklileştirilmiş İstihdamsızlık” Durumu
Esin UÇAL – Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye’deki Uygulamaları: Mersin Anadolu Cam Fabrikası Örneği
Suna YILMAZ AÇIKEL – Tuzla’da Tersaneden Yaşam Alanına Gündelik Hayat: Taşeronluk Çağında İşçi Olmak
Songül SALLAN GÜL-Fatih KAHRAMAN – Yoksulluk Sorununda Sınıftan Kaçış
Servet GÜN – İç Göçün Ekonomi Politiği: Sokakta Çalışan Çocuklar
Görkem DAĞDELEN – Türkiye’nin 1980’lerde Yeniden Şekillenen Uluslararası Göç Politikaları: Moldova’lı ve Irak’lı Türkmen Göçmenler Bağlamında

C-4 OturumuKent, Mekân, Kentsel Mekân

Yürütücü: Tarık ŞENGÜL

Çerçeve Sunuş: Tarık ŞENGÜL – Ekonomik Krizin Türkiye Kentlerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Kenan GÖÇER-Özgür GÖÇER – 1980 Sonrası Aşırı Birikime Bağlı Global Mali Krizlerin Ekonomi Politiği ve Türkiye’de Kentsel Mekânın Yeniden Üretimine Yansımaları
Özgür Sevgi GÖRAL -Havva ÇİFTÇİ ve Noemi LEVY – Barınma Hakkının “Dönüşümü” ve Ayazma Örneği
Çiğdem AKSU-Aydın ÇAM – Kent Değişiminin Sinemasal Yansımaları: Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Kent ve İnsan Temelinde Okumak
Meriç KIRMIZI – 80 Sonrası Sınıf Dayanışması ve Çatışmasının Diyalektik bir Mekânı olarak Kent Meydanı
Yasin DURAK- Bilgesu SÜMER – İktidar, Mekân ve Söylem-2009 1 Mayıs Taksim Örneği
Çalışma Grubu Sunumu
İmece (İstanbul), Kentsiz (Ankara), Net ve Gündem Belirleyen ( İzmir) Gruplarının Ortak Sunumu: Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân

 

D-4 Forum: Mühendislik: Kimlik, Eğitim ve Örgütlenme

YürütücüAhmet ÖNCÜ 

Çerçeve Sunuş: Ahmet ÖNCÜ – Mühendislik, Mühendisler ve Meta Fetişizmi

Ömer KARAKUL-Diyar SARAÇOĞLU- Murat NAROĞLU – Mühendislik Nedir? Ve Mühendislik Kimliği
Meltem YILDIRIM-Tahir Emre KALAYCI-Necati DURAN – Mühendislik Eğitimi
Beril AÇIKGÖZ-Elem GÜZEL-İlker KALAYCI-Mustafa ARAL-Ömer KILIÇ – 80 Sonrası TMMOB: Geriye Dönüş?

5 EYLÜL CUMARTESİ – KARABURUN

 

10.00-12.30 Oturumlar A-5 / B-5 / C-5

A-5 Oturumu80’den Sonra Sosyalist Solun Dönüşümü: Dün, Bugün, Yarın I

Yürütücü: Ahmet Haşim KÖSE

Aydın ÇUBUKÇU
Metin ÇULHAOĞLU
Ertuğrul KÜRKÇÜ
Gaye YILMAZ
Ergun AYDINOĞLU

B-5 OTURUMU: Tarımsal ve Ekolojik Yıkım

YürütücüOğuz OYAN

Oğuz OYAN Tarımda Politikasızlıktan Dışa Bağımlı Politikalara: 1980-2009
Muammer KAYMAK – 1980 Öncesinin Sorunsalından Hareketle 1980 Sonrası Türkiye Tarımı
Özgür BOR – 1980 Sonrası Tarımda Kapitalist Yoğunlaşma: Sözleşmeli Tarım Uygulamaları
Umut ULUKAN – Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik
Fatma GENÇ – Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay
Berna Güler MÜFTÜOĞLU-Selahattin ALTUN – 1980 Sonrasında Çay Üreticiliği: Yücehisar Köyünde Çay, Nerden Nereye?
Beyza ÜSTÜN – Kapitalizmin Kıskacında Doğal Sistem – Ekolojik Yıkım

C-5 Oturumu: 80’den Sonra Sağlık

Yürütücü: Hür HASSOY

Feride AKSU – Dünyada 80’den Sonra Sağlık
Onur HAMZAOĞLU – Türkiye’de 80’den Sonra Sağlık
Özlem ÖZKAN – 80’den Sonra Sağlık Emekçileri
Eriş BİLALOĞLU – Ne Yaptık Ne Yapıyoruz Ne Yapmalıyız

13.30 – 15.30 Oturumlar A-6 / B-6 / C-6/ D-6

A-6 Oturumu80’den Sonra Sosyalist Solun Dönüşümü: Dün Bugün, Yarın II

Yürütücü: Ahmet Haşim KÖSE

Aydın ÇUBUKÇU
Metin ÇULHAOĞLU
Ertuğrul KÜRKÇÜ
Gaye YILMAZ
Ergun AYDINOĞLU

B-6 Oturumu: Sokağın Bilgisi-Deneyimler

Yürütücü: Hüseyin Ünlü

Ümmühan DOĞAN – Bu Bir İşçi Sınıfı Uyanması SCT OR-TURBO
Bilgehan BAYKAL-Nedim AKAY – 80 Sonrası Emeğin Rengindeki Değişim ve Sendikal Örgütlenme-Bilişim Sektörü Örneği
Tarık ÇALIŞKAN-Kutay MERIÇ – Geleceğimiz İçin Yağmacılara Dur Dedik (Ankara Dikmen Vadisi Deneyimi)
Ali MENDILLIOĞLU – Atık Kâğıt İşçileri Neden Örgütleniyor?

C-6 Oturumu: Eğitim: Yeni Metalaşma Sürecinde Tahakküm İlişkileri

YürütücüFatma GÖK

Çerçeve Sunuş: Fatma GÖK – Atı Alan Üsküdar’ı Geçti Mi? Eğitimin Metalaşmasını Yeniden Düşünmek

Güliz AKKAYMAK – Neo-Liberalleştirilen Öğrenciler
Hasan Güner BERKANT-Ahmet KAYRALDIZ – Biyoloji Bölümlerinde Evrim Teorisinin Öğretimine Eleştirel Bir Bakış
İlker ÖZDEMİR – İ(ş)letişim: Türkiye’de Kişisel Gelişim Yazını ve Kişisel Gelişim Kurs ve Seminerlerinin İletişim Anlayışı

16.00-18.30 Oturumlar A-7 /B-7/C-7

A-7 Oturumu: Kapitalizmin Krizi: Alternatifler/Ütopyalar (7 Dakikada Her Şey)

Türkel Minibaş Anısına

YürütücüFuat ERCAN

Çerçeve Sunuş: Fuat ERCAN (7 Dakika)

Ayşe CEBECİ – Türkel Minibaş Görseli (7 Dakika)
Esin CANDAN ve Gürçağ TUNA – Şeyh Bedreddin ve Toplum Ütopyası (14 Dakika)
Ahmet Haşim KÖSE ve Ahmet ÖNCÜ – Krizin Marksist Analizi: İktisat Disiplininin Yıkımı mı? (14 Dakika)
Yüksel AKKAYA – Kriz ve Çalışma: Tembellik Hakkına Doğru (7 Dakika)
Ümit AKÇAY – Kriz ve Devlet: Parasız Bir Topluma Doğru (7 Dakika)
Nuray ERGÜNEŞ – Kriz ve Finansal Yapı: Parasız Bir Topluma Doğru (7 Dakika)
Beyza ÜSTÜN – Kriz ve Çevre: Ekolojik Ütopya (7 Dakika)
Ece KOCABIÇAK ve Özgün AKDURAN – Kriz ve Kadın: Feminist Ütopya (14 Dakika)
Ertuğrul KÜRKÇÜ – Kriz ve Kürt Sorunu (7 Dakika)
Başak ERGÜDER – Kriz ve Sermaye: Bir Ütopya Olarak Sermayenin Tahribatı (7 Dakika)
Melda ÖZTÜRK – Toplumsal İşbölümü ve Kriz: Yeni Bir Toplumsal İşbölümüne Doğru (7 Dakika)
Mehmet TÜRKAY – Kriz ve AB: Sosyal Avrupa mı Enternasyonalizm mi? (7 Dakika)
Maya ARIKANLI – Kriz ve Kentler: Alternatif Kent (7 Dakika)
Yasemin ÖZGÜN – Kriz Söylemi: Alternatif Bir Dil-Söylem (7 Dakika)
Ayşe CEBECİ – Kriz ve Gündelik Yaşam: Nasıl Bir Gündelik Yaşam (7 Dakika)
Koray YILMAZ – Kriz ve Şirketler, Nasıl Bir Çalışma (7 Dakika)
Kezban KARABOĞA – Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-I (7 Dakika)
Pınar AKINCI – Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-II (7 Dakika)
Mustafa EBERLIKÖSE – Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-III (7 Dakika)
Umut ULUKAN – Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım mı?-I (7 Dakika)
Fatma GENÇ – Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım mı?-II (7 Dakika)
Ferimah YILMAZ – Kriz ve Teşvikler (7 Dakika)
Demet Özmen YILMAZ – Kriz ve Yerellikler: Alternatif Yerellik mi? (7 Dakika)
İdris AKKUZU – Kriz, Göç ve İnsan (7 Dakika)
Barış YILDIRIM – Kriz ve Sanat: Alternatif Bir Dünya İçin Sanat (7 Dakika)
Gaye YILMAZ – Kriz ve Sol: Komünist Ütopya (7 Dakika)

B-7 Oturumu: Sol Muhalefet, Siyasî Katılım, Sistem Karşıtı Hareketler

YürütücüCihan Taylan AKDAĞ

Çerçeve Sunuş: Gün ZİLELİ- Yenilgi mi, Yenilenme mi? 

Özgün Sarımehmet DUMAN – Emek Piyasasının Deregülasyonu Sürecinde İşçi Sınıfı Direnişinin Belirleyiciliği: Türkiye Versus Yunanistan
Yavuz YILDIRIM – Demokratik Kitle Örgütleri’nden Sivil Toplum Kuruluşları’na: Toplumsal Hareketlerin Değişen Yapısı
İlker KABRAN – Türkiye Sınıflar Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası Olarak 1989-1993 Süreci
Ersin Vedat ELGÜR – Çalışma ve Siyaset: Emek Örgütlerinin Siyasallaşma Pratiklerine Katkı: Toplumsal Hareket Sendikacılığı
Ebru ALDOĞAN-A. Hıdır ELİGÜZEL – “1980”den Sonra Haczedilmiş Birer Alan Olarak: Sokakların Dillendirilmesi

C-7 OturumuBaşka Bir Yaşam Mümkün:  Küba ve Türkiye Karşılaştırması

Yürütücüİzge GÜNAL

Nazım Küba’da Belgeseli Gösterimi
Semiha Özalp GÜNAL – Küba’da Eğitim
Filiz GÜLER – Küba’da Kadın
Zuhal OKUYAN – Küba’da Sağlık

6 EYLÜL PAZAR – KARABURUN

10.00-12.30 Oturumlar A-8 / B-8 / C-8

A-8 OturumuTürkiye’de İşkencenin 80 Sonrası Toplumsal Etkisi

YürütücüVeli LÖK

Şebnem KORUR FİNCANCI – İşkencenin Tanımı, Evrensel ve İç Hukuktaki Yeri
Türkcan BAYKAL – Türkiye’de İşkence, TİHV Raporları ve Toplumsal Yansımaları
Ümit ÜNÜVAR – AİHM’e Yansıyan Türkiye İşkence Raporları ve Sonuçları
Melek GÖREGENLİ – İşkencenin Meşruluk Temelleri
Bahattin ÖZDEMİR – İşkencede Cezasızlık
Nadir ARICAN – İşkencenin Etkin Soruşturulması –İstanbul Protokolü

B-8 Oturumuİdeoloji ve Söylem

Yürütücü: Eyüp ÖZVEREN

Neşe ÖZGEN – 1980 Sonrasında Vatan Algısı ve Bu Algıdaki Değişimler
Çalışma Grubu Sunumları
Mehtap TOSUN-Toros Güneş ESGÜN – 1980 Sonrası Neo-Liberal Hegemonya ve Sol Aydınların Dönüşümü
Volkan AY-Serhat Celâl BİRDAL – Neo-Liberal Hegemonya İnşası ve Yeni-Sağ Aydınların İşlevi: Taha Akyol Örneği
Güneş KAYACI-Barış Özgen ŞENSOY-Baran GÜRSEL-İpek DEMİROK-Zeynep GÜLÜM – Tanımlarla Politikleşen Psikoloji

C-8 Oturumu Söyleşi: İktidar, Kapitalizm ve Tıp

Yürütücü: İbrahim SİVRİKAYA

Tolga ERSOY – Sürdürülebilir Kapitalizm İçin Tıp
Cem TERZİ – Toplumun Güdülenmesinde Tıbbın Rolü: Medikalizasyon

A Salonu: 13.30-15.30 Kapanış Forumu: GELECEK İÇİN…

YürütücüNida Kamil ÖZBOLAT

Hasan Ünal NALBANTOĞLU – ‘Gündelik Yaşam’ Popülizminin Eleştirisi
Tülin ÖNGEN – Akademideki Yapısal Dönüşüm ve Yeni Akademisyen Tipolojisi
Temel DEMİRER – 80’li Yıllar = İnsan(sızlık) + Umut(suzluk) + Eylem(sizlik)
Fikret BAŞKAYA – Modernleşmeci, İlerlemeci, Büyümeci-Kalkınmacı Paradigmadan Kurtulmak veya Alternatif Bir Paradigma İçin Bazı Açılımlar