Bilimsel Program

Aşağıdaki bağlantılardan katılımcıların tam metinlerine ve özetlerine ulaşabilirsiniz. Özetler davetli konuşmacılara aittir.

2 Eylül Perşembe (Karaburun)

10.30   Panel: Karaburun: Bir Değişik Coğrafya
Oturum Başkanı: İbrahim Sivrikaya
Sunumlar:

*        Serdar Yasa
*        Zuhal Okuyan
*        Cenk Durmuşkahya
*        Esin Candan

2 Eylül Perşembe (Mordoğan)

13.30   Açılış Konuşması: Nihat Koçyiğit (Düzenleme Kurulu adına)
14.00   Açılış Oturumu: Akademi ve Gündem

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

*        Serdal Bahçe – Talebeden Eğitim Çıktısına Üniversite 
*        Bahar Şimşek ve Serhan Mersin – Türkiye’de Kamusal Alan, Akademi ve Özerklik 
*        Onur Uca – Organik Aydından Homo AcademicusaGündemi Belirleme, Gündemden Belirlenme’
*        Eylem Canaslan ve Sinem Özer – ‘Bilgi’nin Biyopolitik Üretimi ve Yeni Direniş Olanakları 
*        Hasan Ünal Nalbantoğlu – Manipülatif Düzen-Devâsâlık-Amerikanlaşma

 

16.30   A1 Oturumu: Gündem: Kürt Meselesi, Açılım ve Sol

Oturum Başkanı: Aydın Gelmez

*        Coşkun Musluk – Uluslararasılaşmış Kürt Sorununa Liberal-Muhafazakâr ‘Çözüm’: ‘Kürt Açılımı’
*        Derya Erdem – Kürt Açılımı Sürecinde Medyada Kürt Sorununun Temsili
*        Şaban İba – Kürt Sorunu ve Sosyalist Hareket
*        Kenan Kalyon – Barışın İmkânları ve Engelleri
*        Sezgin Tanrıkulu – Yeni Bir Dönemeçte Kürt Meselesi ve Açılım Tartışmaları

B1 Oturumu: Bilimsel Üretim ve Akademi

Oturum Başkanı ve Tartışmacı: Durmuş Ali Demir

*        Eren Kırmızıaltın – İktidara Karşı Çıkmanın Mümkünlüğü: Akademi-Dil-Bilim İlişkisi
*        Mehmet Ali Olpak, Kıvılcım Vural ve Ozan Yıldırım – Bilimsel Üretimde ‘İşbölümüne’ Dair Güncel Bir Değerlendirme
*        Armağan Öztürk – Bilimde Kapitalist Rasyonelliğin Enstrümanları: Referans Sistemi ve Liyakat Ahlâkı Üzerine Eleştiriler
*        Sedat Gencer – ‘Medyatik’ Tarihçiler Bağlamında Tarih ve Gündem İlişkisi: Söyleşi ve Röportaj Formunda Tarihin Akademik/Medyatik Performansı

Tartışmacı: Eyüp Özveren
 

3 Eylül Cuma (Mordoğan)

10.00   A2 Oturumu: Gündem: Tarımda Dönüşüm
Oturum Başkanı: Ferdan Çiftçi

*        Zekiye Gülmüş ve Ümit Akçay – Tarımda Neoliberal Dönüşüm ve Üreticiler Üzerindeki Farklılaşan Etkileri: Giresun İli, Bulancak İlçesi Örneği
*        Gazi Baran – Ordulu Fındık Üreticileri Bağlamında Fındıkta Sömürü Oranları
*        Rıfat Dağ – Küreselleşme Politikaları ve Tarım
*        İlhan Koçulu – Türkiye’de ve Dünyada Alternatif Tarım Politikaları: Olumlu Örnekler

Tartışmacı:
Tayfun Özkaya
Tartışmacı: Abdullah Aysu

B2 Oturumu: Sakatlık, Akademi ve Mekânlar

Oturum Başkanı: Yıldırım Şentürk

*        Yıldırım Şentürk – Sakatlık ve Sosyal Teori: Toplumbilim Kuramlarındaki ‘Normal’ Özneyi Yeniden Düşünmek
*        Dikmen Bezmez – Kent Vatandaşlığı, Kent Hakkı ve Sakat Hakları
*        Suna Yılmaz Açıkel – Sakatlık ve Akademi: Üniversitelerde Sakat Olmak
*        Sibel Yardımcı – Dünyada ve Türkiye’de Sakat Hareketleri ve Örgütlenmeleri: Sakatlığın Yeniden Tanımlanması Yönünde Atılan Adımlar

C2 Panel ve Forum: Değişen İzmir’i Anlamak: Siyasal, Ekonomik ve Sosyolojik AçıdanNeoliberal Zamanlarda Bir Kentin Dönüşümü

Oturum Başkanı: Eyüp Özveren
Kısa Sunumlar:

*        Evren Haspolat
*        Deniz Yıldırım
*        Cenk Saraçoğlu
*        Neslihan Demirtaş Milz

13.30   A3 Oturum: Akademi ve Siyaset

Oturum Başkanı: Özlem Özkan

*        Gökhan Bulut – Akademiye Siyasette Görev Düşer mi?: Kuramsal Müdahale ve Materyalist Kavram Üretim Süreci
*        Gülnur Elçik ve Özlem Denli – Liberal Düşünce Topluluğu: Hegemonya Kurucu BirThink-Thank?
*        Serpil Erdik ve Umut Gündüz – Emek–Birikim Ekseninde Yeni Teoriler ve Bilişsel Kapitalizm
*        Ersin Vedat Elgür ve Aydın Gelmez – Materyalist Bilgi Üretim Süreci: Tekel İşçileri vePraksis

B3 Oturumu: Gündem: Kentin Dönüşüm Dinamikleri

Oturum Başkanı: Ali Kemal Çınar
Çerçeve Sunuş: H. Tarık Şengül – Türkiye Kentlerinde Kamusallığın ve Kamusal Mekânın Dönüşümü

*        Gökhan Erkan – Metropol Kuramında Ölçekten Düşmek: İstanbul’a Bakıp Akçat’ıAnlamak?
*        Kenan Göçer, Turhan Karagüler, Gökhan Silahtaroğlu ve Haluk Kul – Türkiye’de Kentsel Mekândaki Büyük Projeler Dönüşümü ve Üniversitelerin Rolü: Üçüncü Köprü Örneği
*        Maya Arıkanlı Özdemir – Emeğin Mekânları ve Kamusallık: Endüstri Sitleri Dönüşürken
*        Cenk Saraçoğlu – 1980 Sonrasında İç Göç Çalışmaları ve Paradigma Değişimi

16.00   A4a Oturumu: Gündem: Çocuğu Görünür Kılmak

Oturum Başkanı: Gülçin Yörük

*        Sedat Yağcıoğlu ve Özge Sanem Özateş – Sineklerin Tanrısı Dolaşıyor: Eril Barbarlığın Görünmez Çocukları
*        Eda Aslı Şeran – ‘Devlet Bazı Çocukların Büyüyünce Ne Olacağını Bilir!’: Terörle Mücadele Kanunu Mağduru Çocuklar

A4b Oturumu: Gündem: 30 Yıl Sonra…

Oturum Başkanı: Zuhal Okuyan

*        Safa Akyürek – İnciraltı Katliamı

B4 Oturumu: Akademinin Dönüşümü

Oturum Başkanı: Ersin Vedat Elgür

*        Hayrettin Özen – Toplumsal Cinsiyet ve Akademi
*        Benan Yücebalkan, Ayşegül Kanbak ve Dilay Güvenç – Akademik Kapitalizm Örneği: Üniversitelerde Akıllı Kart Uygulaması
*        Barkın Asal – 50d’nin Anlamı ve Ona Karşı Verilen Mücadele
*        Şükran Gölbaşı ve Veli Urhan – Söylemin Düzeni ve Akademinin Söylemi
*        Polat S. Alpman, Günnur Ertong ve Yasin Durak – Geleceğin Mutfakları İçin Bir Yemek Tarifi: Neo-Akademi

Tartışmacı: Atilla Göktürk

C4 Panel: Bilim ve Düşünce Özgürlüğü

Oturum BaşkanıSait Çetinoğlu
Sunumlar:

*        Martin van Bruinessen
*        Temel Demirer
*        Ragıp Zarakolu
*        Levent Kanat
*        Yücel Demirer

4 Eylül Cumartesi (Karaburun)

10.00   A5 Oturumu: Alternatif Akademi Arayışları

Oturum Başkanı: Ömer Selvi

*        Erkal Tülek ve Önder Özdemir – Gündeme Müdahil/Müdahale Eden Bir Akademi: İşçi Filmleri Festivali Örneği
*        İbrahim Okçuoğlu – Alternatif Akademi ve Eğitimin Temel İlkeleri Üzerine
*        Fikret Başkaya – Eleştirel Değilse Bilim Değildir…

B5 Oturumu: Gündem: Sınıf Deneyimleri

Oturum Başkanı: Benan Eres
Çerçeve Sunuş: Yüksel Akkaya – 15-16 Haziran’dan Tekel Direnişi’ne Türkiye’de Sınıf Mücadelesi

*        Eylem Necip Akçay – Bir ‘Sınıf’ Hareketi Olarak Tekel Direnişi
*        Özgür Narin – Güncel Bir Tartışma Başlığı Olarak Sınıf ve Özörgütlenme: 1969 AlpagutOlayı’nın Düşündürdükleri
*        Cahide Sarı – Kamu Emekçileri ve Sınıf Sendikacılığı
*        Gaye Yılmaz – Sermayenin Yeni İçerme Stratejileri ve Sınıf Mücadelesi

 

C5 Oturumu: Mühendislik ve Gündem

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunuş: Funda Başaran – TMMOB Tarihi ve Yapısal Dönüşümler

*        Emine Elif Güven – Kamusal Alanın Tasfiyesi Sürecinde Mühendislik Kimliği ve Eğitimi
*        Ertuğrul Bilir – Eğitimle Yaşam Çatışmasında Mühendisler ve İdeoloji
*        Ferhat Yaşar Arıkan ve Pınar Hocaoğulları – ‘Bir Adım İleri’den de Öte: Yeni Sorunlara Yeni Çözümler ve TMMOB

13.30   A6 Oturumu: Sokağın Bilgisi

Oturum Başkanı: Aydın Arı

*        Aynur Gül, Sevim Ulaş ve Mehmet Aslan – Tekel Direnişi: İşçi İsterse…
*        Hüseyin Türkmen – Güvencesiz Sağlık Çalışanlarının Örgütlenmesi: Dev Sağlık İş BalcalıDeneyimi
*        Aslı Odman, Beyhan Sunal ve Murat Özbank – İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sendikal Örgütlenme Deneyimi
*        Funda Koç ve Emine Özen – Kamusal Eğitimin Tasfiyesine Karşı Öğretmen Mücadelesi: İGEP

B6 Oturumu: Gündem: Ekolojik Yıkım ve Mücadele

Oturum Başkanı: Nihat Koçyiğit
Çerçeve Sunuş: Murat Taşdemir – Ekolojik Yıkım ve Mücadele

*        Sezer Göncüoğlu – Genetik Değişime Uğramış Yiyeceklerin Önlenmeyen Yükselişi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği
*        Emre Baturay Altınok – Türkiye’de Kentsel Su Hizmetlerinde Metalaşma ve Su Hakkı Mücadeleleri
*        Selim Yılmaz – Yenilenebilir Enerjinin Ekonomi Politiği: HES’ler ve Karbon Ticareti

C6 Panel ve Forum: Uluslararası Öğrenci Mücadelesi

Oturum Başkanı: Nida Kamil Özbolat

Sunumlar:

*        Mo – Almanya’da Öğrenci Hareketinin Durumu ve Küresel Bağlam
*        Débora de Pina Castiglione – İspanya Devletinde Eğitim Sisteminin Yapısı ve Son Dönem Öğrenci Mücadelesi
*        Pınar Şengül – Türkiye’de Öğrenci Hareketinin Bugünkü Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

 

16.00   A7 Oturumu: Gündem: Güvencesiz Çalışma

Oturum Başkanı: Alper Güzel
Çerçeve Sunuş: Gamze Yücesan Özdemir – Bir Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma

 

*        Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman – Çalışma Hakkı Ekseninde 4/C’ninDüşündürdükleri ve Burdur Şeker Fabrikası İşçileri
*        Dilem Koçak ve Gözde Müşerref Gezgüç – Araştırma Görevlilerinin İstidamı: 50/D Üzerine Bir Araştırma
*        İrfan Kaygısız – Kamu Personel Rejiminde Dönüşüm: Bekleyen Tehlikeler

B7 Oturumu: Akademi ve Eğitim: Değişimin Örnekleri

Oturum Başkanı: Barış Alpaslan

*        Aysel Çakır ve Selcan Çınar Önal – Türkiye’de Meslek Yüksek Okullarının Akreditasyonlar Yolu ile Dönüşümü
*        Volkan Kavas ve İnci Özgür İlhan – Piyasalaşmış Bir Sağlık Sisteminde Tıp Eğitimi
*        Gökçen Düzkaya – Sağlıktaki Dönüşüm Politikalarının Tıp Eğitimine Yansıması ve Gizli Müfredat
*        Rıfat Okçabol – Eğitim Fakültelerinin Dönüşümü

C7 Oturum: Sanatın Gündemi ve Akademide Sanat

Oturum Başkanı: Suzan Orhan

*        Şeyda Barlas – Kozmopolit Diyalog: Küresel Sanat Ekonomisinde Türkiye’den Çağdaş Sanatın Pazarlanması
*        Haluk Işık – Üretim ve Tüketim Sürecinin Örgütlenme Sorunları Açısından Sanat/Tiyatro
*        Kubilay Mutlu ve D. Emrah Zıraman – Sanat’ın ‘Ekonomi Politiği’: Simbiyotik Bir İlişki Olarak Patronaj
*        Süreyya Karacabey – Toplum ve Sanat İlişkisi: Rus Ruleti

5 Eylül Pazar (Karaburun)

10.00   A8 Oturumu: Gündem: Devlet, Hukuk ve Yurttaş

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

*        İzzettin Önder – Kamu Kesiminin Anlaşılmasında Alternatif Yöntem
*        Fatma Gürses ve Nilgün Gürkan Pazarcı – Siyasal Gündemin Yurttaşlık Kavramına Etkileri: Ders Kitapları Üzerinden Bir İnceleme
*        Tolga Tören – Anayasa Tartışmalarına Apartheid Karşıtı Mücadelelerin İçinden ve ApartheidSonrası Güney Afrika’sından Bakmak
*        Ali Murat Özdemir – Anayasa ve Siyasa

B8 Oturumu: Gündem: Endüstriyel Futbol

Oturum Başkanı: Tanıl Bora

*        Rahşan İnal – Küreselleşmede Futbol Emek Göçleri
*        İsmail Topkaya – Türkiye’de Spor Eğitiminden Endüstriyel Futbola Marksist Eleştirel Bir Yaklaşım
*        Ivan Ergić – Modern Sporun Felsefesi: Eleştirel Bir Yaklaşım
*        Metin Kurt – Endüstriyel Futbol mu? Finans Kapitalin Sporu mu?

14.00   A9 Oturumu: Çalışma Grubu Sunumları

Oturum Başkanı: Tansel Güçlü

*        “Akademinin Tarihinde ve Bugün İşsizliğe Bakış Açısı” Çalışma Grubu
*        “Akademinin Otonomisi” Çalışma Grubu
*        “Akademi ve Özgürlük” Çalışma Grubu

B9 Oturumları: Çalışma Grubu Sunumları

Oturum Başkanı: Fırat Gündem

*        “Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül” Çalışma Grubu
*        “Akademi, Gündem ve Eleştirel Pedagoji” Çalışma Grubu
*        “Hâkim Medyaya Karşı Alternatif İletişim Stratejileri” Çalışma Grubu

15.00   Kapanış Oturumu: Akademi ve Özgürlük

Oturum Başkanı: İzge Günal

*        Sibel Özbudun
*        Onur Hamzaoğlu
*        İsmail Beşikçi