C7 Oturumu: Komünist Enternasyonal’in 100. Yıldönümü

6 Eylül Cuma 16:30
Yürütücü: Canan Kaplan, Katılımcılar: Alp Altınörs, Haluk Yurtsever, Fırat Sözeri, Emel Akal

Yürütücü: Canan Kaplan

Katılımcılar: Alp Altınörs, Haluk Yurtsever, Fırat Sözeri, Emel Akal

Amaç: Komünist Enternasyonal’in 100. yıldönümünde, proletarya ve ezilen halkları birleştiren bu büyük deneyimi olumlu ve olumsuz yanlarıyla, başarı ve başarısızlıklarıyla, yenilgi ve zaferleriyle ele almak; faşizme karşı mücadelede Komintern’de yürütülen tartışmaların ve Komintern’in içinde yer aldığı mücadelelerin referanslarını anımsamak ve değerlendirmek; kapitalizmin varoluşsal bir bunalım içinde olduğu günümüz şartlarında işçi sınıfı ve ezilenlerin “biçimde ulusal ama özde enternasyonal” bir mücadeleye duyduğu yakıcı ihtiyacın altını çizmek.

Ele alınacak konular:

Komintern’in kuruluşunun tarihsel şartları

Komintern’in örgütsel yapısı, 

Komintern’in dünya devrimi fikri,

Komintern’in ezilen halklara çağrısı

Bakü Doğu Halkları Kurultayı

İspanya İç Savaşında Komintern,

Komintern’in Latin Amerika ve Afrika politikası,

Komintern’in Çin politikası,

Komintern’in Faşizme karşı mücadelede strateji, taktik ve pratiği,

Komintern’in seksiyonları olarak sanatsal, siyasal, bilimsel ve spor örgütleri, köylü, sendika enternasyonalleri ve uluslararası kızıl yardım.

Komintern’in feshedilmesi (1943 kararı) arka planı, gerekçeleri, sonuçları

Komintern ve TKP ilişkileri

Yeni bir Enternasyonal’in gerekliliği ve olanaklar.

Sınıf mücadelesinin enternasyonal bir çerçeve içerisinde ele alınması,

Komintern deneyiminin ele alınması ve incelenmesi, bu konudaki tartışmaların ele alınması, günümüzde bir enternasyonale ihtiyacın altının çizilmesi.      

Özünde enternasyonal, biçimde ise ulusal olan sınıf mücadelelerinin tarihsel gelişiminde önemli bir uğrağın ele alınarak değerlendirilmesi.