Kongre 2009

Amaç ve Kapsam

Amaç “80’den Sonra” Türkiye’de yaşanan toplumsal değişim/dönüşüm süreçleri farklı bilimsel disiplinlere referansla çeşitli kongre, konferans