Kongre 2012

Kapsam

Kongremiz kapitalizmin kıskacında doğa – toplum – teknoloji teması altında özellikle şu alt başlıklarda şekillenecektir:

Amaç

İnsanlık tarihinin iki önemli ‘an’ına atıf yapmak, insanlığın geçirdiği niteliksel değişimlerin dramatik olarak tasvir edilmesini