Çevre Mücadeleleri ve Kapitalizm

Çevre Mücadeleleri ve Kapitalizm

Beyza Üstün

Kapitalizmin doğaya saldırısı onu sınırsızca kullanmakla, tahrip etmekle, bedeninde doğanın tum özelliklerini taşıyan insanı sömürmekle kalmadı yeni dönemde doğayı metalaştırmak kapitalistlerin tek hedefi olmaya başladı. Bu süreçte doğayla bedenin iç içiçe geçişinin en temel unsuru olan su; metalaştırılmadan en çok payını almaktadır.

Suyun ticarileştirilmesi süreci, uygulanan politikalar, uygulama araçları ve sonuçları ile birlikte irdelendiğinde doğanın yıkımının ne denli hızlı ve geri dönüşümsüz olacağı yadsınamayacak kadar açıktır. Sermaye birikimi için doğanın ve doğal varlıkların kullanılması bedenlerin de giderek doğadan kopuşuna neden olcaktır.

Anadolu’nun her yerinde tüm derelerde, son birkaç  yıl içinde hızlıca, 49 yıllığına 2000 i aşkın sayıda şirkete “suyun yeryüzünde yolculuk yaptığı, canlı ve cansız doğanın tüm unsurlarını buluşturduğu bölgenin (su havzasının) bütününün kullanım hakkı “su kullanım hakkı anlaşmaları” ile devredilmektedir. Doğanın varlığı için gereken, tüm canlılara yaşam sağlayan su; havzası ile birlikte şirketlerin kullanımına ve sermaye birikimine “bütünleşik” olarak sokulmaktadır. Kapitalistler, kullanım hakkını ellerinde tuttukları doğadan elde eldikleri metaları; suyu, enerjiyi, endüstriyel tarım, hayvancılık ürünlerini, belirledikleri pazarlarda sermaye birikimlerine sokmayı hedeflemektedirler. Karşılarında ise bedenlerinin metalaştırılmasına, yaşamlarının yok oluşuna karşı koyan halk durmaktadır. Bu seminerde doğaya saldırılar, ve doğayı savunanlar birlikte aktarılmaya çalışılacak, kapitalizme karşı verilen mücadele deneyimleri irdelenmeye çalışılacaktır.

 

Okuma Önerilerini İndirmek İçin Buraya Tıklayınız (.zip uzantılı sıkıştırılmış dosya)