“Doğa” ve Kapitalizm


Yücel Çağlar

 

İçerik:* 

i) Kavramsal Çerçeve: “Doğa”, “Doğal” varlıklar ve süreçler,

ii) Kapitalist Sermeye Birikiminde “Doğa”: Üretim süreçlerinde girdi olarak doğa; üretim süreçlerinden etkilenen olarak “doğa”,

iii) Türkiye’de Kapitalist Sermaye Birikiminin “Doğal” Temelleri: Türkiye’nin “doğal” koşulları, Türkiye’deki “doğal” varlık ve süreçlerin niteliği, niceliği, yersel dağılımı ve değişimi; sermaye birikim sürecine katılma biçim ve düzeyleri ile yol açtığı ekolojik, ekonomik, toplumsal ve siyasal sonuçları.

 

Başlıca Okuma Önerileri:

  • Friedrich Engels; Doğanın Diyalektiği, Sol Yayınları
  • Darwin; Türlerin Kökeni, Sol Yayınları
  • Karl Marx-Friedrich Engels; Seçme Yapıtlar I, Sol Yayınları
  • Karl Marx; Kapital Birinci Cilt 2. Kitap, Sol Yayınları
  • Karl Marx; Kapital Üçüncü Cilt, Sol Yayınları
  • Karl Marks, 1844 El Yazmaları, Sol Yayınları
  • Paul Burkett; Marx ve Doğa, (Çeviren Ercüment Özkaya), Ayrıntı Yayınları
  • Joel Kovel; Doğanın Düşmanı; Kapitalizmin Sonu mu, Dünyanın Sonu mu?, Metis Yayınları
  • Serol Teber, Doğanın İnsanlaşması, Say Yayınları
  • H. Yeşil; Doğa ve İnsan, Dönüşüm Yayınları


* i) Seminerin ellişer dakikalık üç bölümden oluşması ve toplam 180 dakika sürmesi;

ii) Seminerin sonunda 30 dakikalık bir tartışma bölümünün açılması;

iii) Katılımcıların öğrenim alanları ve bilgi birikim düzeyleri kestirilemediğinden konuların olabildiğince “Giriş” düzeyinde işlenmesi;

öngörülmüştür.