Ekonomi Politik Okulu

          Bu yıl Karaburun Ekonomi Politik Okulu (KEPO) düzenlenmeyecektir. Ancak, Karaburun Bilim Kongresi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da her yaştan öğrenciye açıktır.