Eleştirel Sosyal Teorinin Yöntemi

Metin Özuğurlu

“Bilimsel bilgi üretimi, kavram ve olgu arasında gelgitlerle bezeli bir macera ise işte yöntem bu maceranın bizzat kendisidir. Maceranın fragmanlarında şu sorulara yer verilecektir: Neden bilim; gerçek ne; gerçeğin bilgisi ne biçim bir bilgidir; bilimsel açıklamadaki açıklayıcılıkla nasıl günaha girilir?  ya da belirlemeci, indirgemeci, özcü olmayan bir açıklayıcılığın olanakları nelerdir?

Okuma:

Andrew Sayer (1992) Method in Social Science: A realist approach, New York: Routledge.