İş cinayetleri ve Kapitalizm

Genel olarak yazılmış makalelere ulaşmak için:

http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=category&id=151&Itemid=216

Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyonu Raporu (2008) :

http://www.paraketa.net/tuzla.pdf

Kitaplar:
  • Gürkan Emre Gürcanlı (2014) Bir Cinayetin Öyküsü, İstanbul: Yazılama Yayınları
  • Annie Thébaud-Mony (2012) Çalışmak Sağlığa Zararlıdır, Çev: Ayşe Güren, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
  • Davis Harvey (2008) “Birikim Stratejisi olarak Beden” Umut Mekanları içinde, Çev: Z.Gambetti, İstanbul: Metis Yayınları