Kabul Edilen Bildiriler

 

  KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
1 Adnan Avcı Kapitalizmin Ekolojik Algısı
2 Alp Yücel Kaya Piyasanın Görünmez Eli: Enerji Piyasası Kurulunun Acele Kamulaştırma Kararları (2004-2012)
3 Arif Koşar Esnek Çalışma: Bir Determinizm Hikâyesi
4 Arzu Erdinç ve Pervin Şenol Turizm Kıskacında Doğal Mekânlar: Tüketim Mekânlarının Yaratımı
5 Aysun Boza, Serra Hepaksoy ve Zeynep Gülçin Altun Karaburun Yarımadası Doğal Defne (Laurus Nobilis L.) Populasyonunun Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi
6 Ayşe Gökhan Teknoloji, Beden, Cinsiyet
7 Ayşe Koçak Çiftçi Destek Sistemi ve Tarım Reformu Siyasal İktisadı: Türkiye Tarımının 2000 Sonrası Dönemde Dönüşümü
8 Burak Bakır Günümüzde Sinemanın Politik Geri Çekilişi
9 Cem Orkun Kıraç, Mete Erem ve Nesimi Ozan Veryeri Bütünleşik Deniz ve Kıyı Alanları Yönetimi Kriterleriyle İzmir İli Karaburun Yarımadası’nda Deniz-Kıyı Ekosisteminin Korunarak Deniz Ulaşım İhtiyacına Bakış
10 Cömert Uygar Erdem, Aylime Aslı Demir ve Gülşah Becerikli Şirket Çevreciliğinin Teknoloji ve Doğa Algısının Yönetsel Boyutları: Rio+20, Şirket Çevreciliğine Direnmek
11 Çağla Diner ve Semiha Arı Batman’da Mikrokredi Programı ve Sosyal Girişimcilik Meselesi
12 Çağla Pınar Tunçer ve Nahide Konak “İsraf”tan “Refah”a: AKP Hükümeti’nin Çevre Söylemi
13 Çağrı Eryılmaz Toplumsal Ekoloji Çevreciliğe Meydan Okuyor: HES Karşıtı Yerel Hareketler
14 Çiğdem Yel Trakya’ya Yığılan İstanbul
15 Demir Küçükaydın Marks’ın Teknolojiyi Tarafsız Gördüğü ve Aydınlanmacı, Pozitivist ve İlerlemeci Olduğu Şeklindeki Eleştiriler ve Eleştirilerin Eleştirisi
16 Deniz Akgün Üretim İlişkileri ve Sağlık
17 Deniz Zengin, Serhat Ertuğrul ve
Bora Sarıca
Homo Sapiens’in Doğa Algısı
18 Dilşad Taşdelenler Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Doğaya Etkileri Üzerine Eleştirel Yaklaşımlara Çağdaş Sanattan Örnekler
19 Doğan Emrah Zıraman İnternette “İllegal” Mücadele: RedHack
20 Ebru Arıcan Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Bölge Halkının Gündelik Hayat Pratikleri
21 Eda Aslı Şeran Yasama Tiyatrosu: “Mutlu Olmak İçin Cesaretli Olun!”
22 Emre Sünter Biosermaye: Sınırsız Artı Değer Mümkün mü?
23 Engin Karabudak ve Erol Yıldırım Teknolojinin Marksist Diyalektiği
24 Erhan İçöz Termik Santralleri ve Çevre
25 Erkan Karabay Kürt Toplumsalında Bir Değişim Dinamiği Olarak Kürt Medyası
26 Eser Sandıkcı Teknolojik Gelişme ve Artan Sömürü Karşısında Emek Eksenli Bir Çalışma Psikolojisi Mümkün mü?
27 Esra Sert Akifoglou Kapitalizm Kıskacında Doğayı Dönüştüren Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Pratiklerinin Karşılaştırılması
28 Ferhat Çıra ve Gültekin Aydeniz Ilısu HES’e Alternatif Olarak Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Santralleri
29 Fevzi Özlüer ve Ilgın Özkaya Teknodetermizmin Ekoloji Politiği
30 Göksun Yazıcı Ortak Bağlayanların En Büyüğü: Sub Specie Aeternatis (Sonsuzluğun Bakış Açısından) Dünya
31 H. Esma Çelebioğlu Sessizliğin İçinden Direniş Pratikleri: Çakırcalı Efe’den Anonymous’a
32 H. Eylem Kaya, Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül Toplumsal Cinsiyetin ve Çevre Eğitiminin İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi
33 H. Haluk Erdem Kapitalizm Kıskacında İnsan ve Doğa İlişkisi Üzerine Felsefi Bir Araştırma
34 Hande Atay ve Ethemcan Turhan Ekososyalizm: Bugüne ve Geleceğe Dair Siyasi Bir Tahayyül
35 Hulusi Yılmaz, Sevinç Ateş, Z. Ebru Aksoy, Evren Yılmaz Tekin ve Özge Yalçıner Ercoçkun Sıkıştırılmış Toprak Doğal Yapı Tekniği ve Üretim Süreci Üzerine Bir Deneme
36 Hüsamettin Çetinkaya İki Paradoks
37 Hüseyin Öntaş Kitle İletişim Araçları Teknolojisindeki Değişimin Toplumsal Yapıya Etkisine Örnek Olarak Çizgi Filmler ve Şarkılar
38 İbrahim Sarıkaya Esnek Çalışma Rejiminde İş Kazaları: Zonguldak Kömür Havzası Örneği
39 İrfan Mukul Mekânsal Neoliberal Bağlamında Kentsel Dönüşüm
40 İzzettin Önder ve Aynur Uçkaç Geç Gelişen Ekonomilerde Teknoloji Konusu
41 M. Taki Yılmaz ve İrfan Mukul Doğa İçin Mücadele: Sade Bir Köy Yaşantısının Evrensel Dönüşümünün Dinamiği (Sinop’un Gerze İlçesinin Yaykıl Köyünün Direnişi)
42 Mahmut Kemal Korucu ve Bora Erdağı Atık Bertarafı İçin Yer Seçiminde Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Uygulamalarının İnsan-Doğa İlişkisi Ekseninde Bir Eleştirisi
43 Mehmet Yetiş Gramsci ve Amerikanizm-Fordizm:Sınıf, Teknoloji ve Hegemonya
44 Mehmet Yusufoğlu Enerji Yatırımlarını ve Enerji Verimliliği Kavramını Sorgulamak ve Alternatif Teknolojiler
45 Mine Şirin Hayvan Yemlerine Yapılan Kimyasal Müdahaleler ve Etkileri: Tavuk Yemi Örneği
46 Muharrem Güneş, Murat Tek ve Eylem Beyazıt “Amik Gölü’ne Teyyare Kondu”: Doğa–Toplum–Teknoloji Üçlemesinde Bir Doğa Cinayetine Tanıklık
47 Murat Türkeş ve Pınar Bilir Küreselleşme ve Kapitalist Esneklik Düzenekleri Kıskacında İklim Değişikliğiyle Savaşım, Toplumsal Gönenç(sizlik), Uluslararası Güvenlik(sizlik) ve İklim Etiği
48 Münevver Çelik ve Sinem Özer Etik-Politik Bir Kuruluş Olarak Komünizm: Marx ve Spinoza
49 N. Bülay Doğan İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet: Bir İlerleme İmkanı mı, Yeni Rant Biçimleri mi?
50 Nial Tekin Esnek Çalışma Yöntemleri ve Mobil İletişim Sistemleriyle Derinleşen Sömürü
51 Oğuz Oyan AKP Vahşi Kapitalizminin Kıskacında Doğa-Toplum ve Kentler
52 Onur Gülbudak “Hamsi Dosen’t Think Because Knows Everything”: Hem Kifayetli Hem de Muhteris Bir Ekoloji Kahramanı Olarak Hamsi
53 Ömür Kurt Ekmeğini ve Doğayı Savunmak: HES Karşıtı Mücadeleler
54 Özgür Öztürk Sürdürülebilir Kalkınma Ne Kadar Sürdürülebilir?
55 Özlem Saadet Işıl Bir Toplumsal Hareket Örneği: HES Karşıtı Mücadeleler
56 Peri Efe ve Ahmet Akşit Karagöz/Karagiozis Örneğinde Uluslaşma Sürecinde Sisteme Dahil Olma ve Olmama
57 Pınar Ertör Akyazı ve Irmak Ertör Toplumsal-Ekolojik Sistemlerin Sürdürülebilirliği Analitik Çerçevesinden Balıkçılık İhtilafları ve Güzelce’deki Kıyı Balıkçılığı’nın İncelenmesi
58 Polat S. Alpman Neoliberal Kalkınma İdeolojisi ve Ekoloji-Politik Eleştirinin İmkânı
59 Sabri Karadoğan ve Aşir Yaman Elazığ Ovası ve Uluova Örneğinde Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız
60 Seçil Aysed Kaya Birikim Fırsatı Olarak Doğal Afetler
61 Selçuk Artut Metarealite vs Materialite
62 Serap Sarıtaş ve Serter Oran Toplumun Doğası, Doğanın Teknolojisi: Kürt Kâğıt Toplayıcıları Üzerine Bir Çalışma
63 Sercan Kıyak Korsan Partisi: Dijital Yeniden Üretim Çağında Politika
64 Serdar Y. Türkmen Türküler Bizi Özgürleştirebilir mi?
65 Sevgi Canpolat Kentin Haleti Ruhiyesi: Kapitalizmin Ürettiği Bireyin Psikologların Bakışıyla Betimlenmesi
66 Sevgi Doğan Kapitalizmin Kıskacında Aşk
67 Songül Sallan Gül ve Fatih Kahraman Yeni Yoksulluğun Çevresel Risklerini Neo-liberal Küreselleşme Üzerinden Okumak
68 Süleyman Ulutürk Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı, Performans Esaslı Bütçeleme ve Üniversitelerde Performans Uygulaması
69 Tuğçe Kalkan, Sibel Sarıçam, Nurdan Erdoğan, Şeyma Şengür ve Ümit Erdem Biyosfer Rezerv Alanı Olarak Karaburun Üzerine Değerlendirmeler
70 Uğur Yağan ve Gülseren Adaklı Sosyal Medya Tartışmaları Bağlamında Teknoloji ve Kapitalizm
71 Utku Zırığ Çeşmelerden Plastik Şişelere İçme Suyu: “Teknolojik İlerleme” mi, “Metabolik Yarılma” mı?
72 Uygar D. Yıldırım 1980 Sonrası Mevsimlik Tarım İşçiliğinin Oluşum Süreçleri
73 Vefa Saygın Öğütle Ekolojik Marksizm’in Teorik Dayanakları: Doğa ve Toplum Ne Türden Gerçekliklerdir?
74 Yasin Durak Dinî Şefin Ütopyası: AKP Söyleminde Doğa-Toplum-Teknoloji
75 Zafer Ülger Yeni Oluşan Ekolojik-Ekonomi Disiplininde Enerji-Değer Kuramı: Ekolojik Yeniden Üretim ve Kapitalist Yeniden Üretim Arasında Nasıl Bir İlişki Tarif Eder?
76 Zerrin Arslan Emek Yoğun Üretimden Sermaye Yoğun Üretime: Mobilya Sektöründe Emek Süreçleri
77 Zühre Aksoy Türkiye’de Tarım Politikaları ve Çevre: Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunması
  KABUL EDİLEN OTURUMLAR
1 Adile Arslan Avar, Erdoğan Yıldırım, Sanem Güvenç Salgırlı, Güçlü Ateşoğlu ve M. Bülent Gözkân “Bilimsel Bilginin Doğası ve Tarihsel/Toplumsal Bağlamı I” Oturumu (5 Tebliğ)
2 Emek Göksu Durmuşoğlu, Erhan Esen ve Cemre Can Aşlamacı “Kapitalizmin Bilim-Teknoloji Üzerindeki Tahakkümü ve Kapitalist Üretimin Örgütlenişi” Oturumu (3 tebliğ)
3 Esin Saraçoğlu, Nahide Özkan, Onur Çuvalcı, Göksun Özhan, Ethem Torunoğlu ve Tezcan Eralp Abay “Kapitalizmin Kuşatması Altında Küba: Farklı bir Doğa–Toplum–Teknoloji Yaklaşımı” Oturumu (4 Tebliğ)
4 Hakan Mıhçıi Sibel Özbudun, Sedat Yağcıoğlu, Barış Mutluay ve Selda Taşdemir Afşar Hacetttepeli Eğitim-Senlilerin Hayalinden Gerçeğe: Kolektif Bir Kitap Yazmak, Yazarak Direnmek” Oturumu (5 Tebliğ)
5 İclal Ayşe Küçükkırca ve Sidar Çınar “Doğa ve Toplumun Bir Kesişme Yeri Olarak Mevsimlik Tarım İşçiliği” Oturumu (2 tebliğ)
6 Melda Yaman Öztürk, Özgün Akduran, Esin Candan, Semiha Özalp Günal, Aslı Davas, Meltem Çiçeklioğlu, Nuray Ergüneş, Nurcan Özkaplan, Fatma Genç ve Çağrı Kaderoğlu Bulut “Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Emeğinin Görünümleri” Oturumu (8 tebliğ)
7 Tansu Açık, Devrim Sezer, Barış Mücen ve Mehmet Şiray “Bilimsel Bilginin Doğası ve Tarihsel/Toplumsal Bağlamı II” Oturumu (4 tebliğ)
  KABUL EDİLEN POSTER SUNUMLARI
1 Eda Coşlu, Özge Toptimur, Fatma Karaca ve Şeyma Bozyiğit İnsanın Doğaya Kattıkları ve Doğadan Çaldıkları…
2 Elif Tuğba Şimşek ve Kübra Özkoç Türkiye’de Genç İşsizliği ve Genç İşsizliğin Çözümü İçin Geliştirtilen Stratejilerinin Eleştirel Bir Tahlili
3 Fethi Demir Dersim Trajedisinin Romana Yansımasına Bir Bakış
4 Halil Eşiyok, Cansu Doğan ve Yasin Akdağ Sürdürülemez Enerji Üretimi ve Doğanın Tahribatı
5 Mesure Kaplan Hazır Gıdalara Karşı Ev Yoğurdu
6 Mutlu Yaşar Nükleer Santrallerin Doğaya Etkileri ve Alternatifleri