karaburunafis2015

Kamuoyuna Zorunlu Açıklama II

KARABURUN BİLİM KONGRESİ DÜZENLEME KURULUNDAN KAMUOYUNA

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI – II

 

10. Karaburun Bilim Kongresi

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılacaktır!

 

Anımsanacağı üzere Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu, 14 Temmuz 2015 tarihli açıklamasıyla1 bu yılki kongre ana teması ve çağrı metninde yer alan “1915 Ermeni ve Süryani Soykırımı’ndan 2014’ün Soma’sına, Ermenek’ine…” ifadesinden dolayı Karaburun Belediyesinin kongremizden desteğini çektiğini kamuoyuna duyurmuştur. Söz konusu açıklamada “Tüm zorluklarına rağmen, Karaburun halkının da desteğini alan Karaburun Bilim Kongresi ve Karaburun Ekonomi Politik Okulu, belediyenin desteği olmaksızın, yine Karaburun’da gerçekleştirilecektir”  ifadesine yer verilmiştir.

Yapılan bu açıklama öncesinde gerek Karaburun Belediye Başkanlığı gerekse kongreye mekân sağlayabilecek yerel işletmecilerle görüşülmüş; Belediye Başkanlığının da -kongreyi desteklemese bile- kongre boyunca olağan/günlük/kamusal hizmetleri sunacağı kanaatine varılmış ve kongrenin yapılabileceği mekânlar ayarlanmıştı.

Kongre Düzenleme Kurulunun bu açıklamasından kısa bir süre sonra  Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Karaburun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Latif Ok yerel basına verdikleri demeçlerde2,3 hem belediye hem de işletmeler olarak kongreye destek olmayacaklarını bir kez daha gündeme taşımakla kalmamış, kongrenin Karaburun’da yapılacak olmasından duydukları rahatsızlığı da açıkça dile getirmişlerdir. Böylece Kongre Düzenleme Kurulu, bu açıklamalar öncesinde kongreye desteğini sunacağını beyan eden işletmeleri de “kullanamama” durumuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Beklenmedik bu durum karşısında, CHP Genel Merkezi de dâhil olmak üzere çeşitli düzeylerde yapılan görüşmelerin hiç birinden olumlu sonuç alınamamıştır.

Her aşaması gönüllülük üzerinden kurgulanmış, insan, zaman, mekân sınırlamalarının ötesine geçen özgürlük anlayışını itaatsizliğiyle paylaşmış tüm kongre bileşenleri adına var olan durumu değerlendiren Kongre Düzenleme Kurulu; Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar, Karaburun Belediyesi’nin olumsuz tavrı, bu olumsuzluktan etkilenen işletmelerin tavır değişikliği ve iyi niyetli tüm girişimlerimizin karşılıksız bırakılması nedeniyle kongrenin daha önceden ilan edildiği tarihlerde gerçekleştirilebilmesi adına 10. Karaburun Bilim Kongresi’ni İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenleme kararı almıştır.

Tüm bu gelişmeler ışığında; soykırımlardan, katliamlardan ve savaşlardan arınmış bir dünyayı kurgulamak, on yıldır süren ortak emeklerimize sahip çıkmak, kongremize karşı alınan bu olumsuz tavrı mahkûm etmek ve en önemlisi “Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar!” şiarını sürdürmek ve yükseltmek adına 2-6 Eylül 2015 tarihlerinde sizleri İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek olan 10. Karaburun Bilim Kongresi’ne davet ediyor, tüm dostlarımızı ve bilim emekçilerini bizlerle dayanışmaya çağırıyoruz.

Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar!

 

Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu

20 Ağustos 2015

 


[1] http://www.kongrekaraburun.org/index.php/tr/component/content/article/54/272-kamuoyuna-zorunlu-aciklama

[2] http://www.yeniasir.com.tr/yerelpolitika/2015/07/25/baskan-cakirdan-soykirim-vetosu

[3] http://www.yeniasir.com.tr/kenthaberleri/2015/07/29/karaburun-esnafi-da-o-kongreyi-desteklemiyor

karaburunafis2015