Kapsam

                  Sermayenin bitmeyen 20. yüzyılında bu topraklarda yaşanan soykırımlar, katliamlar ve savaşlar bu yılki ana temamızı oluşturmaktadır. Kongremizde, 1915’in yüzüncü yılında, yukarıda çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tartışmaya açmayı planladığımız alt başlıklar şunlardır:


  • Dünya Halklarına karşı yapılan katliam ve soykırımlar,
  • Anadolu halklarının yaşadığı katliam ve soykırımlar,
  • Acısını en çok halkların, emekçilerin, ezilenlerin yaşadığı savaşlar,
  • İş cinayetleri, işçi katliamları, sendikasızlaştırma, güvencesizleştirme, sosyal ve siyasal hak gaspları,
  • Devrimcilere karşı yapılan katliamlar,
  • Ekolojik katliamlar,
  • Toplumsal cinsiyete yönelik katliamlar,
  • Faşizm,
  • Soykırımlar, katliamlar ve savaşlar: Kültür ve sanat,
  • Sermayenin yıkıcı doğasının diğer örnekleri.