Kapsam

Karaburun Bilim Kongresi’ne çağrımızda genel çerçevesi çizilen ana tema bağlamında belirlediğimiz ve aşağıda sıraladığımız alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularında bulunulabilir.

 • Ekim Devrimi
 • Kapital’i politik olarak okumak
 • Sınıf, sınıfın analizi ve sınıfsal analiz
 • Akademi ve iktidar
 • Devlet ve hukuk
 • Faşizm
 • Savaş ve Ortadoğu
 • Yaşadığımız dünya
 • İnsan haklarından insan hakkına
 • Kitle örgütleri ve mücadele
 • Din, iktidar, sekülerizm
 • Sokağın Bilgisi: Dayanışma Akademileri
 • Toplumsal cinsiyet
 • Doğa