Kapsam

Aşağıda sıralanan alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularda bulunmanızı bekliyoruz:

 • Sınıf mücadelesinin tarihsel uğrakları

 • Kapitalizmde sınıf mücadelesinin biçimleri

 • Ücretli emek–sermaye çelişkisinin yeni görünümleri

 • Türkiye’de sınıf mücadelesi: Dünü ve bugünü

 • Kapitalizm ve bitmeyen kriz hâli

 • Akademinin krizi ve çıkış olanakları

 • Krizler ve “karşı” çıkışlar: Sistem karşıtı/dışı yollar

 • Sınıf Mücadelesi, devlet ve faşizm

 • İşçi sınıfı mücadelesi ve ittifaklar

 • Sınıf ve kadın mücadelesi

 • Sınıf mücadelesi ve göç, göçmenlik

 • Sınıf mücadelesi ve LGBTİ+, queer

 • Sınıf mücadelesi ve doğa

 • Sınıf mücadelesi ve sendikalar

 • Sınıf mücadelesi ve sosyalistler

 • Sınıf mücadelesi ve enternasyonalizm

 • Kapitalizmin yeni nüfuz alanları: Metalaşmanın yeni yolları

 • Emperyalizm ve savaş

 • Sınıf mücadelesinin mekânı olarak kent

 • Sınıf mücadelesi ve sanat

 • Rosa Luxemburg Özel Oturumu