2. Karaburun Bilim Kongresi

bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri

07-09 Eylül 2007

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Türkiye’nin genç bilimcileri olarak geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin ikincisini, yine değerli katkılarınızla gerçekleştireceğiz.

Bilim, bilimci ve bilimsel bilginin üretim ve paylaşılma koşulları ile tüm iktidar türleri arasındaki ilişkilerin sorgulandığı/tartışıldığı, teması “bilim ve iktidar” olan ilk kongrenin bir uzantısı olarak bu yıl “bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri” temasını tartışmamızın merkezine alacağız. Bilim ve iktidar teması etrafında başlattığımız tartışmayı, bilimin kurumsallaşma sürecini, bunu etkileyen olguları ve tarihsel süreçleri, bilimin ekonomi-politiğini ele alarak tamamlayacağız.

Bu yıl dikkatimizi böyle bir temaya odaklamamızın ardında şu soru yatıyor:

Bilimci, nasıl oldu da, neyin bilgisini, kimin için, nasıl ürettiğini unutarak ya da önemsemeyerek yapmakta olduğu işi yapageliyor olmanın rahatsızlığını artık hissetmez oldu? Bu durumu nasıl aşacağız?

{slide=Amaç ve Kapsam} {include_content_item 134 0 1} {/slide}
{slide=Düzenleme Kurulu} {include_content_item 129 0 1} {/slide}
{slide=Bilim Kurulu} {include_content_item 128 0 1} {/slide}
{slide=Danışma Kurulu} {include_content_item 136 0 1} {/slide}
{slide=Destekleyen Kuruluşlar} {include_content_item 127 0 1} {/slide}
{slide=Başvuru Bilgileri} {include_content_item 130 0 1} {/slide}

{slide=Kongre Takvimi} {include_content_item 132 0 1} {/slide}
{slide=Sosyal Program} {include_content_item 126 0 1} {/slide}

Kongre Programı