3. Karaburun Bilim Kongresi

bugünü anlamak

04-07 Eylül 2008

Karaburun-Mordoğan

İzmir

Sevgili Karaburun Dostları,

Bu yıl da kongremize yoğun ilgi gösterdiniz. Bilim Kurulu’nun epeyce zorlandığı titiz bir seçme süreciyle belirlenen bildirileri Karaburun’a davet etmeye karar verdik. Zaman-mekân limitlerimizi zorlayarak olabildiğince çok başvuruyu kabul etmeye çalıştık. Buna karşın oturumlarda yer veremediğimiz birçok başvuru için halen üzüntü duyuyoruz. Fiziksel sınırlarımız, ana temamız ve alt temalarımız, oturum planı ve kongre programının tutarlılığı gibi birçok etken seçim sürecinde etkili oldu. Dolayısıyla kendi başına çok kıymetli birçok bildiriye maalesef yer veremedik. Karaburun Bilim Kongresi’ne daha önce katılanların bildiği gibi kongremizde bildiri sahibi olmadan da tartışmalara dahil olmak, fikirlerini açıklamak ve doğrudan kongreye katkıda bulunmak mümkündür. İlk yıldan beri altını çizdiğimiz birçok ilke (ticari sponsor kullanmamak, bağımsız ve eleştirel olmak gibi) aynı zamanda alışılmış kongre formatını kırmayı, paylaşıma açık, kollektif üretimi her aşamada destekleyen bir kongre oluşturabilme kaygısına yaslanıyor. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı, bildirilerine oturumlarımızda yer veremediğimiz tüm dostlarla da 4-7 Eylül 2008’de Karaburun’da buluşmak istiyoruz. Karaburun’da kimsenin ‘dinleyicisi’ olmadığı, herkesin katılımcısı olduğu bir kongre hayata geçirmek için yine elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Tüm dostlar davetlimizdir.

İlk bildiri çağrısında kongre tarihi 5-7 Eylül 2008 olarak duyurulmuş fakat yoğun talep ve çalışma grupları göz önüne alınarak kongre programı 4-7 Eylül 2008 tarihlerine yerleştirilmiştir. Kongremiz 4 Eylül 2008 Perşembe günü, sabah çalışma gruplarının toplantılarıyla başlayacak, akşamüstü “Kapitalizmi Anlamak” oturumu ile açılış gerçekleşecektir.


Çağrı

Karaburun Bilim Kongresi’nin üçüncüsünü yine sizlerin katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Gerçeğin apaçık bir biçimde gözler önüne serilmesinin bilimcinin asli görevi olduğu iddiasındaki kongremiz, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana süregelen tartışmalara yakından bakmayı ve bu tartışmalara eleştirel katkılar sunmayı hedeflemektedir.

Bu nedenle kongrenin ana teması Bugünü Anlamak olarak belirlenmiştir. Karaburun Bilim Kongresi hem kapitalizmin bugününü tüm gerçekleriyle ifşa etmek hem de ilgili tüm alanlarda yeni tartışmalara zemin yaratabilmek amacıyla yine herkesin katılımına açık olacaktır. Başka bir deyişle, bu çağrı, bilimsel kompartımanların ötesinde ve hayatın içerisinde bir tartışma ortamı arayan ve bugünü anlama/anlatma kaygısı taşıyan herkese yöneliktir.

 

{slide=Amaç ve Kapsam} {include_content_item 145 0 1} {/slide}
{slide=Düzenleme Kurulu} {include_content_item 140 0 1} {/slide}
{slide=Bilim Kurulu} {include_content_item 139 0 1} {/slide}
{slide=Destekleyen Kuruluşlar} {include_content_item 138 0 1} {/slide}
{slide=Kongre Takvimi} {include_content_item 143 0 1} {/slide}
{slide=Sosyal Program} {include_content_item 137 0 1} {/slide}

Kongre Programı