ODTÜ’ye Teşekkür

Karaburun Bilim Kongresi’nden ODTÜ’ye TEŞEKKÜR

İleri demokrasi”(!) kurucusu iktidar 17 Aralık’taki ODTÜ öğrencilerinin meşru, haklı direnişi sonrasında ağzındaki esas baklayı çıkardı: “Bir tek sokak kaldı.”

Her çağdaki egemen sokağı zapt etmek ister. Çünkü kendisine karşı çıkanların mecrasıdır sokak. Bununla birlikte her egemen güç, kendisini sorgulama gücüne sahip olan entellektüel, aydın insanları istemediği gibi, düşünmekte ısrar edeni de yok etmeye girişir.

17 Aralık sonrasında yaşanan tüm gelişmeler bizlere göstermektedir ki, yeni YÖK tasarısı üzerinden, ülkemizde üniversite namına kalan son kırıntılara karşı da tasfiye girişimi hız kazanmıştır. İşin en acı ve utanç verici yanı 24 Aralık’ta İstanbuldaki 6 üniversite ile başlayan, 25 Aralık’ta sayıları 36’yı bulan üniversite senatoları “akademik özgürlük” ve “demokrasi” kelimelerini kirleterek iktidarın bilimi tasfiye etme suçuna ortak olmuşlardır. İktidarın suç ortağı olan ve akademik unvan dışında bilimin ne felsefesine ne de tarihselliğine sahip olan bu üniversite yönetimlerinden utanıyoruz ve onları kınıyoruz.

Rektörlük başta olmak üzere üniversite yönetimleri, bizzat üniversitenin tüm bileşenleri (akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler) tarafından seçilmediği ve üniversitenin tüm bileşenlerinden oluşmadığı sürece, üniversiteler iktidarın kölesi olmaya mahkumdurlar.

17 Aralık’ta bilimi satanları bilimin üretildiği kampüslerinde protesto eden ODTÜ öğrencilerini; onların bu haklı protestolarına destek çıkan ODTÜ akademisyenlerini; iktidarı destekleyen senatolarının mesajlarını red ve protesto eden Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerini, “bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar” ifadesini hayata geçirdikleri için, iktidara karşı dayanışma adına, selamlıyoruz ve destekliyoruz.

Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu