Program

Birinci Gün : Kapitalizm / 29 Ağustos Cuma

09.30-12.00: Kapitalizmin Tarihi: Kapitalist Dünya Ekonomisi ve Krizler ve Uzun Eğilimler/Ahmet Haşim Köse

13.30-16.00: Kapitalizmin Bilgisi: Burjuva Ekonomi Politiğinden Marksizme/Mustafa Öziş

16.30-19.00: Ekonomi Politiğin Eleştirisi: Ontolojik Diyalektik ve Politikanın Tarihsel Uğrakları İdeal-politik, reel-politik, onto-politik/Ersin Vedat Elgür

İkinci Gün: Kapital / 30 Ağustos Cumartesi

09.30-12.00: Ekonomi Politiğin Eleştirisi: Marksizm/Özgür Öztürk

13.30-16.00: Bir İktisat Metni Olarak Kapital: Değer ve Fiyat Sistemi/Benan Eres 

16.30-19.00: Türkiye’de Sınıf Mücadelesinin Uğrakları/Yüksel Akkaya

Üçüncü Gün: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı / 31 Ağustos Pazar

09.30-12.00: Dün, Bugün Türkiye Ekonomisi: Krizler ve Uzun Eğilimler/Özgür Narin 

13.30-16.00: Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Dinamikleri ve “Gelişme Düşüncesi”/Mehmet Türkay 

16.30-19.00: Soma Deneyimi Üzerinden Kapitali Politik Olarak Okumak/Fuat Ercan

Dördüncü Gün: Toplumsal Mücadele / 1 Eylül Pazartesi

09.30-12.00: Cinsiyet Halleri ve Toplumsal Mücadele/Remzi Altunpolat 

13.30-16.00: İş cinayetleri ve Kapitalizm/Nevra Akdemir

16.30-19.00: Halk İçin Yazmak: Sosyal Ağların Ekonomi Politiği ve Sosyal Medya Aktivizmi/Necati
Duran&Barış Yıldırım

Beşinci Gün: Toplumsal Mücadele / 2 Eylül Salı

09.30-12.00: Marksizm ve Hukuk/Selçuk Kozağaçlı 

13.30-16.00: Sınıf Mücadelesi ve Mekân/Utku Balaban

16.30-19.00: Türkiye’de Kapitalizmin ve Devletin Güncel Dönüşümleri/Şebnem Oğuz