Siyasal Erk Savaşımı olarak Uygarlık Tarihi

KONU: Siyasal Erk Savaşımı olarak Uygarlık Tarihi

 İşleyiş:

1 saat sunuş

yarım saat soluklanma ve dinlenme

1 saat tartışma biçiminde ilerleyecektir.

 I. SUNUŞ

 A. Eşitlikçi ilkel topluluktan (Aşağı Mezopotamya’da, İ.Ö. 5 bin-3.500 arası dolaylarında) sınıflı topluma

a. şeflik ve

b. erken devletten geçilerek

c. tarih ve coğrafya koşulları içinde

d. ekonomik, toplumsal, yönetsel boyutlarıyla ulaşılması.

 

B. Üretici güçlerin sınıfsal denetiminin

a. dincilerce kurulması

b. savaşçıların tekeline geçirilişi.

 

C. Sümer/Babil yaratılış mitosuyla ideolojik boyunduruğun geçirilişi.

 

II. TARTIŞMA

Siyasal erk savaşımının, dünyanın çeşitli yerlerinde insanlığın kültürel evriminin çeşitli evrelerinde

a. değişmeyen,

b. değişen öğeleriyle aldığı biçimler.

 

Kaynakça

Alaeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995, 346s.

 Henri J. M. Claessen ve Peter Skalnik (der.), Erken Devlet, çev. A. Şenel, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1993, 338s.

 A.R. Service, Origins of the State and Civilization, New York: Norton, 1975.

 Franz Oppenheimer, Devlet, çev. A. Şenel ve Y. Sabuncu, (çeşitli yayınevlerince çeşitli tarihli basımları).

 Friedrich Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, çev. Kenan Somer, Ankara: Sol Yayınları, 1990.

 Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Yusuf Alp ve Mahmut Özışık, İstanbul: İletişim, 1994, 97s.

 Cem Eroğul, Devlet Nedir?, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1990, 154s. (İngilizcesi: An Essay on the Nature of the State, Ankara: SBF Yayınları, 1981).

Alexander Heidel (çev. ve der.), Enuma Eliş Babil Yaratılış Destanı, çev. İsmet Birkan, Ankara: Ayraç Yayınları, 2000, 138n+14 resimli sayfa.

 Marcella Frangipane, Yakındoğu’da Devletin Doğuşu, çev. Z. Zühre İlkgelen, İstanbul: Sanat ve Arkeoloji Yayınları, 2003.