Tam Metinler (Güncelleniyor)

Tam Metinler (Güncelleniyor)

10. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

2 – 6 Eylül 2015

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir

sermayenin doğası: soykırımlar, katliamlar, savaşlar

 

2 Eylül, Çarşamba

 

13.00 Açılış Konuşmaları

14.00 Açılış Oturumu ­- Soykırımlar, Katliamlar, Savaşlar

  Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse 

­- Nevzat Onaran – 1915’ten Kamp Armen’e

­- Fethiye Çetin – İnsanlığa Karşı Suçlar: Hükmetmenin Kurucu ve Koruyucu Aracı 

­- Türkcan Baykal – Devlet Şiddeti ve Savaşların Psikososyal Sonuçları 

­- Nuray Sancar – Siyasetin “Başka” Aracı Olarak Süren Savaş ve Barışı “İnşa Etme

 

3 Eylül, Perşembe

 

10.00 A1 Oturumu Katliam, Kapatılma, Denetim: Cebrin Yüzleri

  Oturum Başkanı: Nilgün Toker Kılınç

Levent Odabaşı – Hapishane Endüstrisi

Neval Oğan Balkız – Foucault’nun Biyopolitik Toplum Kavramı, Günümüz Denetim Toplumunda Üretim Güçleri ve Sermayenin Küresel Yeni Sömürü Odağı Olarak Sürekli Savaş Hali

Barış Yıldırım – Yok Başka Faşizm, Yaşıyorsunuz İşte

 

  B1 Oturumu Katmerli Maduniyet: Göçmenlik

  Oturum Başkanı: Aytül Fırat

Caner Özdemir – Göçmenlerin Kullanılan Çaresizliği

M. Meryem Kurtulmuş – Sendikalar ve Göçmen İşçiler

İdris Akkuzu – Göç ve Kapitalizm

 

13.30 A2 Oturumu İşçi kıyımları: Hep Bize mi Bunca Ölüm?

  Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

Ayşe Arslan – Tuzla Tersanelerinin Geçilmez Demirden Kapıları: Güvencesizlik Kıskacında İşçi Örgütlenmesi

Yüksel Akkaya – ‘Çözülüş’ ve ‘Kuruluş’ Kıskacında Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni İşçiler

Akif Avcı – 12 Eylül ve Türkiye’de Sendikasızlaştırma

Polat S. Alpman – ‘Bizimkisi Ekmek Savaşı’: Kent, Piyasa, Kimlik Geriliminde Kürt Emeği

 

B2 Oturumu Sanat, Siyaset ve Savaş

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Ertan Yılmaz

Defne Özonur – Sinemada ‘Kürt’ Sansürü

Murat Dural – Sermayenin Yıkıcı Doğasına Karşı Sinemanın Devrimci İşlevi: Dardenne Kardeşler

Müge Atala – Yabancılaşmanın Hikâyesi, Yabancılaşmaya Karşı Hikâye: Leslie Marmon Silko’nun Roman ve Öyküleri Üzerinden Günümüz Amerikan Kızılderili Deneyimini Okumak

Suzan Orhan – Yeni Savaşlar ve Yeni Savaş Fotoğrafçılığı

 

16.00 A3 Oturumu Faşizm, Şiddet, Alternatif Siyaset

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Erdal Eren

Cengiz Baysoy – Demokratik Özerklik

Çağdaş Sümer – Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Siyasal Rejimler ve Bir Stratejiler Alanı Olarak Sekteryan Şiddet

İlkay Yılmaz – Türkiye Coğrafyasında Şiddetin Sürekliliği ve İl Yönetim Sistemi

A. Celil Kaya – Geçen Yüzyıl Ne Yaptığını Biliyorum! – Batı Demokrasilerinin Karanlık Yüzü: Kuzey İrlanda Örneği

 

B3 Oturumu Halklarız Biz, Yeniden Doğarız Ölümlerden

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Masis Kürkçügil

Mehmet Taylan Cüyaz & İsmail Aslan – Türkiye’nin Soykırım ve Kıyımlar Tarihinin Ekonomi-Politiği

Oktay İnce – Sinanköy Toprak Mücadelesi: Ermeni Ferağı ve Cumhuriyetin Feodalitesi

Mahir Özkan – Hem Katil Hem Maktul: Ermeni Soykırımı ve Hemşinliler…

Süleyman Altunoğlu – Soykırım ve Özsavunma

Ozan Değer – Kapitalist Modernitenin Raison d’Etat’sı: Demografik Katliam Ermeni Soykırım Örneği

 

 

4 Eylül, Cuma 

 

10.00 A4 Oturumu Kıyımın Sürekliliği: Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Yaşanan Katliamların Güncel Etkileri

Oturum Başkanı: İsmail Şiriner

Şükrü Aslan – Dersim: Tarih, Toplum ve Hafıza

Dilek Kızıldağ Soileau – Tarihsel ve Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak İsyan, İmha ve İnşâ: Koçgiri Örneği

Doğa Yenigün – Katliamı Anımsamak ve Katliamla Birlikte Yaşamak: Sivas Örneği

Yücel Demirer – Ermeni Soykırımının Sonsuzluğu: Hrant Dink ve Ötesi

 

B4 Oturumu Yıkım ve Yabancılaşma Kıskacında Doğa

Oturum Başkanı: Beyza Üstün

Muzaffer Kaya – Sanayi, Emek ve Doğa: Çerkezköy Örneği

Fatih Özden – Marx’ın Yabancılaşma Kuramı Çerçevesinde Tarım: Güçlenen Hegemonya ve Çıkış Yolu İçin Çabalar

Özer Akdemir & Hülya Yılmaz – Ege Bölgesi’nde Ekolojik Yıkım Görüntüleri ve Mücadeleler

Orhan Sarıaltun – Kentlerin Çöküşü

 

13.30 A5 Oturumu Ölümün Adı Yok: Soykırım, Soyyıkım, Tehcir ve Tarih

Oturum Başkanı: Fırat Gündem

Ahmet Uhri – Tehcir ve Coğrafya: Zorla Güzellik Olmaz

Cafer Sarıkaya – 20. Yüzyılda Karadeniz’deki Soykırımlar, Katliamlar ve Savaşlar

– Abdullah Cıstır – Romanlar Üzerinde Dün Soykırım, Bugün Modern Tehcir

Mustafa Polat & Zeynep Kıvılcım – Hukukun Kapısında Beklemek: Terörle Mücadele Yasası ve Kürt Üniversite Öğrencileri

Rana Arıbaş – Bu Bir Soykırım mı Soyyıkım mı?

 

B5 Oturumu Ailede, İşte ve İşsizlikte Kadın

Oturum Başkanı: Işıl Çoklar

Gülay Hız & Aslı Karataş – Sermayeye Karşı Farklı Bir Cephede Aynı Savaşı Veren Kadın Emeği: İstanbul Bankacılık Sektörü Örneği

Özge Sanem Özateş Gelmez – Yaşasın Güçlü Aile, Makbul Kadın: Daha Fazla Sömürü, Daha Fazla Bakım

Gencer Çakır – Sermayenin Doğal Döngüsü: Kriz, İşsizlik ve Kadın Emeği

 

16.00 A6 Oturumu Çatışmalar, Kimlikler, Temsiller ve Politik Sorumluluklar

Oturum Başkanı: Ece Akça

İrem Umuroğlu & Melek Göregenli – Ermenilere Yönelik Medya Temsilleri

Mehmet Karasu, Ezgi Mehmetoğlu, Feyzan Tuzkaya, Melek Göregenli – Ermenistan’da Yaşayan Ermenilerin Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Bakışı ve Temsiller

Ece Akça, Feyzan Tuzkaya, Melek Göregenli – Kobane Olaylarının Medyadaki Temsilleri: Kürt Sorunu ve Gayrı Meşrulaştırma

Feyzan Tuzkaya, Nihan S. Soylu, Çağlar Solak, Hilal Peker, Mehmet Peker, Kemal Özeralp, Ceren Mete, Ezgi Mehmetoğlu, Mehmet Karasu, Cihan Elçi, Ece Akça, Melek Göregenli – Türkiye Temsilleri

Dilşat Ün, Esen Yangın, Melek Göregenli – “Suriyeliler”: Savaş, Göç, Ayrımcılık

Melek Göregenli – Kolektif Suçluluk ve Kolektif Politik Sorumluluk: Sistemin Meşrulaştırılmasına Karşı Gayrı Meşrulaştırıcı Temsil ve Eylem İmkânları

 

B6 OturumuKolları Bağlı Themis: Hukuk ve Katliam

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Özgür Özel

Özge Yücel – Hukukta Kaza Kavramı ve Tehlike Sorumluluğu

Pelin Buket Olcay – Soma Davası Özelinde Sosyal Hukuk Mücadelesini Yeniden Düşünmek

Selçuk Kozağaçlı – Soma Katliamında Sanık Profilleri: Neden herkes masum olduğuna inanıyor?

 

 

5 Eylül, Cumartesi

 

10.00 A7 Oturumu Göç, İltica ve Toplumsal Cinsiyet: Kurumsal Ayrımcılık ve Şiddet

Oturum Başkanı: Gülçin Yörük

Reyhan Toplu & Emel Coşkun (Sınır Tanımayan Kadınlar) – Türkiye’de Göçmen Kadınlar ve Güvencesizlik: Aksaray-Kumkapı-Laleli Hattından Deneyimler

Emel Coşkun – Seks Ticaretine Karşı Türkiye Örneği: Göç ve Fuhuş Politikaları Kıskacında Göçmen Kadınlar

Zeynep Kıvılcım – Suriyeli Kadın ve LGBT Mültecilere Karşı Hukuki Şiddet

Hayriye Kara – LGBT Mültecilerin Türkiye’de “Tekin Olmayı Bekleme” Durakları

 

B7 Oturumu 100 Yıl Sonra Ermenilerin 1915’i (Praksis Dergisi)

Oturum Başkanı: Atilla Göktürk

Ateş Uslu – 19. Yüzyılda Osmanlı Gayrimüslim Toplulukları: Sınıfsal ve Siyasal Dinamikler

Mustafa Bayram Mısır – Anadolu’da Tanin: Geçmişe İlişkin “Suç”un Öncesine Bir Tanıklık

Mehtap Tosun – Belleğin Tanıklığında Hakikat ve Kimlik Arayışı: Dersim Ermenileri

Sinan Birdal – Liberal Yüzleşme Siyasetinin Eleştirisi

 

13.30 A8 Oturumu Tükenmeyiz Kırmak ile”: Devrimci Katliamları

Oturum Başkanı: Ertuğrul Mavioğlu

Kadir Akın – Zincirin Kopan Halkası, Paramaz ve 19 Arkadaşının İdamı

Erdal Ataş – 1971 Devrimciliği ve Günümüz

Derya Özkaya – Katliamdan Efsaneye, Gelenekten Geleceğe, Yaşayan Bir Anıt Olarak “Kızıldere”

Veli Saçılık – Cezaevlerinde Devlet Şiddeti ve Tecrit Politikaları

Özgen Saadet – Sınırsız Devrimin Kıyısında: Suruç Katliamı

 

16.00 A9 Oturumu Metal Fırtınasının Işığında İşçi Sınıfı ve Sendikal Hareket (DİSK-AR)

Oturum Başkanı: İrfan Kaygısız

– Özkan Atar

– Yüksel Akkaya

– Hakan Koçak

– Levent Dölek

– Direnişçi Metal İşçileri

 

B8 Oturumu Ortadoğu’da İç Savaş, Türkiye ve Kürt Siyasal Öznesi

Oturum Başkanı: Aysun Akan

Fehim Işık – Ortadoğu’da İç Savaşlar Silsilesinin Tarihsel Kökenleri ve Toplumsal Dinamikleri

İrfan Aktan – Ortadoğu ve Türkiye’de Kürt Siyasal Öznesinin Oluşum Sancıları: Yeni Çatışmalar, Yeni Dinamikler

Zafer Yörük – Topyekün İç Savaş Nizamının Eşiğinde Türkiye

 

18.15 A10 Oturumu SAMER Seçim Analizi: 7 Haziran Seçimlerinde Seçmen Davranışlarına Etki Eden Faktörler

Oturum Başkanı: Mim Sertaç Tümtaş

Sezgin Tanrıkulu – Sol Seçmenlerin Yönelişlerine Etki Eden Faktörler

İdris Baluken – Çözüm Sürecinin Seçmen Davranışlarına Etkisi

Faysal Sarıyıldız – Rojava Savaşının Seçmen Davranışlarına Etkisi

Ertuğrul Kürkçü – Gezi Direnişinin Seçmen Davranışlarına Etkisi

 

 

6 Eylül, Pazar

 

10.00 A11 Oturumu Serbest Şiddet Ekonomisi: Kapitalizm

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

Mustafa Öziş – Sermayenin Örgütlü Şiddeti Olarak East India Company ve Levant Company

Vedat Koçal – Kapitalizmin Eşitsiz-Bileşik Gelişim Yasası ve Emperyalizm Bağlamında Sistemin Yeniden Üretim Kaynağı Olarak Güç ve Çatışma ya da Ölümcüllüğün Politik Ekonomisi: Türkiye’de Etnik Soruna Bir Teorik Çerçeve Denemesi

Beste Bal – 1980 Sonrasında Dünyada ve Türkiye’de ‘Birikim Rejiminin Fıtratı’ ve Esneklik

Doğan Göçmen – Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx’ta Sermaye Kavramı

 

B9 Oturumu Ölümü Anlatmak: Medya, Söylem ve Muhalefet

Oturum Başkanı: Öznur Oğuz

Gözde Yılmaz & Tuma Çelik – Türkiye’de Yaşayan Süryanilerin Sosyo-Kültürel Durumlarının Medya Üzerinden Analizi

Burak Doğu – Ekolojik Hareketlerde Kolektif Eylem: Çevrim-İçi Örgütlenme Pratikleri Üzerine Bir İnceleme

Ersin Tek Bilimsel Araştırmalarda Nefret Söylemi ve Ayrımcılığın Yeniden Üretimi: Ermeni Soykırımı Örneği

 

C1 Oturumu Omuzdan Kesilmiş Kolumuz Bizim”: Alevi Katliamları

Oturum Başkanı: Ferda Dönmez Atbaşı

Zeynep Altıok Akatlı – Türkiye’de Katliamlar: Aleviler ve Demokrasi Mücadelesi

Selfet Duran – Gezi Bahsinde Alevi Hareketini Düşünmek: ‘Kavimkırım’ mı Kültürel Proleterleşme mi?

Emrah Aslan – Siyasal Katılımla Korumacı Oy Verme Davranışı ve Kitlesel Mağduriyet Etkisi: 1950 Sonrası Oy Verme Davranışları Bağlamında Türkiye’nin Alevileri-CHP İlişkisi

 

14.00 Kapanış Oturumu:

Oturum Başkanı: Zeki Gül

Sibel Özbudun – Kapitalizm Neden Şiddetsiz Olamaz
­- Süreyya Karacabey – Bellek ile Unutuş Arasında
­- Pakrat Estukyan – Yarın Daha İyi Olacak

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Halk için Yazmak ve Web Yayıncılığı Çalışma Grubu

Gezite & Siyasol Editörleri

4 Eylül 2015, Cuma / 10:00 – 17:00

5 Eylül 2015, Cumartesi / 10:00 – 13:00

Karadeniz Salonu

 

Ortadoğu ve Türkiye’de Devrim ve Karşı-Devrim Tarihi Çalışma Grubu

Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Derneği

5 Eylül 2015 Cumartesi / 17:00 – 18:30

Karadeniz Salonu

 

SERGİ

Tevârih-i Âl-i Dünya – Serdarî (Minyatür Sergisi)

Serdar Toka

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 1. Kat

Tarih: 2-6 Eylül 2015

 

Mülteciler (Fotoğraf Sergisi)

Suzan Orhan

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 1. Kat

Tarih: 2-6 Eylül 2015

 

Yaşamın bir başka adı… Kobane (Fotoğraf Sergisi)

Soner Ulu

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 1. Kat

Tarih: 2-6 Eylül 2015

 

FİLM/BELGESEL

Belgesel Film Gösterimi ve Söyleşi

Bakur (Kuzey)

Yönetmen: Çayan Demirel – Ertuğrul Mavioğlu / Süre: 92’/ Yapım Yılı: 2015

Dil: Kürtçe, Türkçe

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi (Akdeniz Salonu)

Tarih: 4 Eylül 2015 Cuma Saat: 19.30

* Yönetmen Ertuğrul Mavioğlu’nun katılımıyla

 

KONSER

Bandista

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi (Teras)

Tarih: 3 Eylül 2015 Perşembe

Saat: 19:30