Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Dinamikleri


Mehmet Türkay

 

İçerik:

Bu ders, Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayan kapitalistleşme sürecinin Türkiye Cumhuriyeti ile ve devam eden dönüşümün sermaye birikimi aksında nasıl değerlendirilmesi ve/veya tartışılması gerektiği ve dolayısıyla bu alanda yapılan farklı tartışmaların değerlendirilmesine dair bir içeriğe sahip olacaktır. Bu çerçevenin kritik yanı, bugün Türkiye üzerine yapılan değerlendirmelerin referans noktasını büyük ölçüde bu tartışmalara dair alınan pozisyonların belirliyor olmasıdır. Bu anlamda ders bütünsel ve tarihsel bir  perspektifle Türkiye kapitalizminin dün ile bugün arasında süreklilik arz eden ve farklılaşan özelliklerini ekonomi-politik çerçeçevesinde tartışmaya açmaya yönelik bir niteliğe sahip olacaktır.

Bu derste yukarıda anlatılan çerçeveyi ifade eden, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nde verilmiş bir seminer metni olan “TÜRKİYE’DE KAPİTALİZMİN GELİŞME DİNAMİKLERİ” esas kaynak olarak belirlenmiştir. Bu kaynağın dışında yakın dönem Türkiye iktisadi, siyasi ve toplumsal tarihine ilişkin ulaşılabilen çalışmalara bakılabilir.

Okuma metnine buradan ulaşabilirsiniz.