kongrekaraburun

Bildiri Çağrısı – Özet

Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar

Theodor Adorno


11. Karaburun Bilim Kongresi

600. yılında, Börklüce’nin izinde…

İçerideki ve dışarıdaki itaatsizlere…

 

31 Ağustos – 4 Eylül 2016

Karaburun-İzmir


Hep bir ağızdan türkü söyleyip

hep beraber sulardan çekmek ağı,

demiri oya gibi işleyip hep beraber,

hep beraber sürebilmek toprağı,

ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,

yârin yanağından gayrı her şeyde

her yerde

hep beraber!

diyebilmek

için…

Nâzım Hikmet Ran


İnsanlık tarihi çatışmaların ve sınıf mücadelelerinin tarihidir. Her çatışmada taraflar tarihsel olarak farklılaşsa da böylesi bir ilişkide değişmeden kalan, her zaman verili iktidara yönelik olmalarıdır. Anadolu topraklarında bu çatışmaların izi sürüldüğünde birçok başkaldırı, ayaklanma ve isyanla karşılaşılır. Kuşkusuz, bu kalkışmaların hepsi kendi tarihsel bağlamında son derece önemlidir.

Bu topraklarda Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin tarafından başlatılan ve devamında Karaburun yarımadasında Bedrettin’in müridi Börklüce’nin katledilmesiyle son bulan isyan bağlamında “600. yılında, Börklüce’nin izinde…” 11. Karaburun Bilim Kongresinin ana temasını oluşturmaktadır.

Esas olarak toplumsal hafızanın oluşmasında önemli bir işlev üstlenmesi beklenen bu isyanlar, genel olarak resmi ideoloji tarafından sistematik bir biçimde yok sayılmış ve tarih iktidarların çıkarları doğrultusunda yeniden yazılmıştır. Yaşadığımız konjonktürde yok edilmeye çalışılan toplumsal hafızamızı tazelemek ve ileriye taşımak amacıyla seçilen “600. yılında, Börklüce’nin izinde…” ana teması üzerinden kurgulanmış olsa da kongremiz -her zaman olduğu gibi- dünya ve Türkiye’nin gündemine dair tartışmalara açıktır.

Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu olarak, dünya ve Türkiye tarihinde yaşamakta olduğumuz süreci anlamaya, anlatmaya ve değiştirmeye yönelik bir çaba olduğunu düşündüğümüz kongremize ilgili herkesi katılmaya ve destek vermeye davet ediyoruz.

Her yıl olduğu gibi, “bu davet bizim”…

kongrekaraburun