Kabul Edilmiş Bildiriler

Kongreye 197 adet bildiri özeti gönderilmiş, Bilim Kurulu değerlendirmesi sonucu 45 bildiri kabul edilmiştir.