15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ – KAPSAM

Kapsam

Aşağıda sıralanan alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularda bulunmanızı bekliyoruz:

 • Modern Zamanlar: Yoksulluk – İşsizlik
 • Ateşi Çalmak: İsyanlar – Devrimler
 • Çıkın Sokaklara Dünyanın Çocukları: Güncel Latin Amerika İsyanları
 • Made in Dagenham: Küresel Kadın Grevleri
 • Kendine Ait Bir Oda: Toplumsal Cinsiyet, Aile ve Kadın Emeği
 • Hayır Dersem Hayır: Kadın Cinayetleri
 • Kusursuz Fırtına: İklim Krizi
 • Mad Max: Ekolojik Yıkım
 • Dünyayı Sarsan On Gün: Meclis ve Sovyet Deneyimleri
 • Kurt Kanunu: 100. Yılında Türkiye’de Kurucu Meclis
 • Ay Carmela: Enternasyonalizm
 • Uçurtmayı Vurmasınlar: 40. Yılında 12 Eylül
 • Umut Limanı: Göç ve Emek
 • Amok Koşucusu: İntihar Salgını
 • Körleşme: Akademi ve Bilim
 • Ekümenopolis: Toprak ve Arazinin Metalaşması ve Kentsel Yağma
 • Haymarket: Mülksüzlerin Sanatı
 • Ateş Altında: Medya, Siyaset, İktidar

15. Karaburun Bilim Kongresi Bildiri Çağrısı

Bildiri Başvuru Formu