Tam Metinler (güncelleniyor)

9. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

3 – 7 eylül 2014

Karaburun

dünyada bir hayalet dolaşıyor

PROGRAM

3 Eylül Çarşamba

10.30 Karaburun Oturumu (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Zuhal Okuyan

 • Murat Türkeş – Ülkesel-Küresel Ekosistem ve Rant Sömürüsüne ve Ekolojik Bunalıma Karşı Ekososyalist Dayanışma

 • Nesimi Ozan Veryeri – “Karşı Yapmak”

 • Cengiz Gürbıyık – Değişimin Eşiğinde Bir Yarımada: Karaburun – Kültürel Miras ve Koruma Sorunları

14.00 Açılış Oturumu: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Toplum ve İktidar

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum – Korkut Boratav

 • Sungur Savran – Tayyip Erdoğan: İkinci Enver Paşa Vakası mı?

 • Selçuk Kozağaçlı – Adliyedeki Hayalet

 • Şebnem Oğuz AKP ve Rejim Tartışmaları: Olağanüstü Bir Devlet Biçimine Doğru mu?

4 Eylül Perşembe

10.00 A1 Oturumu: Sınıf, Mücadele, Kuram

Oturum Başkanı: Aydın Arı

B1 Oturumu: Sanatın Direnişi, Direnişin Sanatı

Oturum Başkanı: Dilek Tunalı

C1 Oturumu: Eğitim, Kapitalizm ve Ütopya

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: İlker Akçasoy

 • l. Işıl Ünal ve Seçkin Özsoy – Özgürleşimci Bir Praksis Olarak Ütopya ve Eğitim

 • M. Meryem Kurtulmuş ve Funda Karapehlivan – Türkiye’de Yükseköğretimin Dönüşümü ve Üniversitelerin Geleceği

 • Nihat Koçyiğit – Vakıf Üniversiteleri ya da Akademik Kölelik Üzerine Birkaç Söz

13.30 A2 Oturumu: İktidar, Söylem ve Hegemonya

Oturum Başkanı: Gülseren Adaklı

B2 Oturumu: Felsefe, Tarih ve Direniş

Oturum Başkanı: Aydın Gelmez

C2 Oturumu: Hukuk ve Yasa(k)

Oturum Başkanı: Nihat Koçyiğit

16.00 A3 Oturumu: Dünyada ve Türkiye’de Sınıf, Sermaye ve Emek

Oturum Başkanı: Yüksel Akkaya

B3 Oturumu: Ekonomi Politik ve Ulusal Sorun

Oturum Başkanı: Nilgün Erdem

C3 Oturumu: İktidar ve Çocuk

Oturum Başkanı: Meryem Kurtulmuş

 • Zeynep Cansu Elifoğlu – Neoliberal Toplumsal Dönüşüm Politikalarının Kadına Biçtiği Yeni “Anne” Rolü ve Yeni “Anne”nin Çocukları
 • Hüseyin Ünal – İktidarın Çocuk Terminolojisi: Ahmet Yıldız ve Berkin Elvan
 • Emrah Kırımsoy, Ezgi Koman ve Esin Koman – Çocuğa Yönelik Şiddet
 • Emrah Kırımsoy, Ezgi Koman ve Esin Koman – Çocuk Katılımı: Katılabilmek ya da Katılamamak, Katmak ya da Katmamak mı?
 • Serdar Türkmen – Yeni Çocuk Şarkıları Bestelemek İçin Geçerli Sebeplerimiz Var

19.00 Yerel Yönetimler: Alternatif Deneyimler (Nergis Çay Bahçesi)

Oturum Başkanı: Ahmet Çakır

 • Tunç Soyer – Seferihisar Belediye Başkanı
 • Mustafa Bozbey – Nilüfer Belediye Başkanı
 • Emrullah Cin – Viranşehir Belediye Başkanı
 • Ahmet Özdemir – Fatsa Belediyesi Eski Halkla İlişkiler Müdürü

5 Eylül Cuma

10.00 A4 Oturumu: Kent, Mekân, Mücadele

Oturum Başkanı: Atilla Göktürk

B4 Oturumu: Kadının Direnişi, Direnişin Kadını

Oturum Başkanı: Elif Karaçimen

C4 Oturumu: Dünyayı Dolaşan Hayaletler

Oturum Başkanı: Necati Duran

13.30 A5 Oturumu: İsyanın Görünmeyen Yüzleri: Düzensiz Göçmenler ve Mülteciler

Oturum Başkanı: Eylem Şen

B5 Oturumu: Alternatif İletişim Mümkün mü?

Oturum Başkanı: Doğan Emrah Zıraman

C5 Oturumu: Devrim, Devlet ve Siyaset

Oturum Başkanı: Meltem Kayıran

16.00 A6 Oturumu: Toplumsal Örgütlenme Deneyimleri

Oturum Başkanı: Fuat Ercan

B6 Oturumu: Kapital’in Sayfalarındaki Hayalet…

Oturum Başkanı: Özgür Narin

 • Pelin Akıncı, İlker Kalaycı, Sinem Esin ve Eylül Çelik – Marx’ın Kapitali, Mücadelenin, Bilimin Mücadelesi
 • Yusuf Ekici – Sınıf İktidarının Kentsel Mekânda Yeniden İnşası
 • Ümit Akıncı ve Yiğit Karahanoğulları – Transformasyon Problemi: İki Marksist Yaklaşım ve Sermayenin Devir Etkisi
 • Tahir Emre Kalaycı, Elem Güzel Kalaycı ve Necati Duran – Marksist Dinamiklerle İşleyen Ekonomik Sisteme Bir Yaklaşım: Etmen Tabanlı Modelleme

C6 Oturumu: Kapitalizmden Komünizme Geçişte Kentin ve Mekânın Örgütlenişi

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Cihan Uzunçarşılı Baysal

19.00 Soma Katliamı Üzerinden Kapitalizm ve Kapitalizme Karşı Mücadeleyi Konuşmak (Nergis Çay Bahçesi)

(MÜZİK VE GÖRÜNTÜLERLE)

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Fuat Ercan

Soma’dan Maden İşçisi arkadaş(lar);

Kamil Kartal

Özgür Karaduman

6 Eylül Cumartesi

10.00 A7 Oturumu: #DirenGezi

Oturum Başkanı: Barış Yıldırım

B7 Oturumu: “Orta” Sınıfın Görünümleri

Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse

C7 Oturumu: Türkiye’nin ‘Hukuk Devleti’ Miti ve Geleneksel Cezasızlık Alanları: Aktörler ve Mağdurlar

Oturum Başkanı: Öznur Sevdiren

 • Öznur Sevdiren – Bir Suç ve Ceza Politikası Olarak ‘Düşman Ceza Hukuku’: Türkiye Yargısının Adalet Pratiği
 • Kemal Göktaş – Roboski ve Cezasızlık
 • Mevlüt Can – İşkence, Adalet ve Cezasızlık: Onur Yaser Can ve Hatice Can’ın Ardından

13.30 A8 Oturumu: Ortadoğu’da Hayaletin Adı: Rojava Devrimi

Oturum Başkanı: Onur Hamzaoğlu

Asya Osman Abdullah

Ekrem Ferhan

Ertuğrul Mavioğlu

16.00 A9 Oturumu: 21. yüzyılda İşçi Sınıfı ve Sendikalar

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Arzu Çerkezoğlu

 • Kurtar Tanyılmaz – Küresel Kriz, Emek Stratejisi ve Talepler Sorunu
 • Serkan Öngel – 21. yüzyılda Kamu İşçiliğinin Dönüşümü ve Taşeronlaşma
 • İrfan Kaygısız – Türkiye’de İşçi Eylemlilikleri
 • Kıvanç Eliaçık – 21. yüzyılda Dünya’da İşçi Sınıfı ve Sendikalar

B8 Oturumu: İsyan, Devrim, Özgürlük

Oturum Başkanı: Fırat Gündem

C8 Oturumu: 21. yüzyılda Kapitalizm

Oturum Başkanı: Mehmet Türkay

 • Hatice Aztimur – Kara Kıtanın Kapitalist Sisteme İçerilmesinde Yeni Dönem
 • A. Ulaş Emiroğlu – Çin’in Devlet Kaynaklı Yükselişi: Telekom Endüstrisi Örneği

19.00 Forumlar, Dayanışmalar, İşgaller: Kadıköy Forumları Gezinin Bakiyesini Tartışıyor (Nergis Çay Bahçesi)

7 Eylül Pazar

10.00 A10 Oturumu: Türkiye Devriminin Belleği

Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Aydın Çubukçu

 • Vehbi Ersan Sosyalist Solun Yakın Tarihine Yaklaşım Sorunu: Yanılma, Yanıltma ve Bazı Sorular
 • Derya Özkaya – Türkiye’de Devrimci Hareketlerin Hatırlama ve Unutma Pratikleri: Bir Hafıza Mekânı Olarak Kızıldere
 • Ayşegül Bayar – Devletin Bastırma ve Sindirme Politikalarının Devrimciler Üzerindeki Yansımaları: 1980 Askeri Darbesi Döneminde Hapis Yatan ve İşkence Gören DEV-YOL ve DEV-SOL Devrimcilerinin Siyasal Yol Haritalarının, Profesyonel, Sosyal ve Aile Hayatlarının Biyografik İncelemesi
 • Hüseyin Aykol – Türkiye’de Solun Soyağacı

B9 Oturumu: Ortadoğu Kıyameti ve Türkiye: Tarih, Siyasal Dinamikler ve Gelecek

Oturum Başkanı: Zafer Yörük

 • Zafer Yörük – “Büyük Güçler”, Bölgesel Güçler ve Türkiye
 • İrfan Aktan – Suriye, Irak ve Türkiye: Kürt Meselesinde Yeni Dönemin Dinamikleri
 • Foti Benlisoy – Arap Baharı’ndan Bölgesel Savaşa: Irak, Suriye ve IŞİD Olgusu
 • Erhan Keleşoğlu – Gazze Savaşları’nın Tarihsel Arka Planı ve Filistin – İsrail Çatışmasının Dinamikleri
 • Zuhal Okuyan – Filistin-İsrail: Demokratik Güçlerin Durumu

C9 Oturumu: Janus’un Çehresi: Teknolojiyi Yeniden Tartışmak

Oturum Başkanı: Pınar Öğünç

 • Senem Oğuz – Bilişimin Ekonomi Politiği
 • Serhan Gül – Dijital Oyun, Gerçek Direniş: Dijital Oyun Endüstrisine Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemeler
 • Tahir Emre Kalaycı, Senem Oğuz, Ümit Akıncı – Dijital Emek Tartışmalarına Bir Bakış
 • Engin Karabudak ve Erol Yıldırım – Teknolojinin Diyalektiği, Günümüz Teknolojisinin Marksist Bakış Açısından Analizi

14.00 Kapanış Oturumu

Oturum Başkanı: Ferda Dönmez Atbaşı

Ercan Kesal

Garo Paylan

Nilgün Toker

ÇALIŞMA GRUPLARI:

JİNEOLOJİ (KADIN BİLİMİ) Çalışma Grubu

Diyarbakır Kadın Akademisi Derneği

Çalışma Gün ve Saatleri

4 – 5 Eylül 2014/ Saat: 10.00 – 17.00

6 Eylül Cumartesi 2014 / Saat: 10.00 – 13.00 (Sonuç Bildirgesi Yazımı)

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Merkezi

ÖYKÜ ATÖLYESİ

Yürütücü: Ramazan Aksoy

Atölye Gün ve Saatleri:

4 – 5 – 6 Eylül 2014 Saat: 17.30

Yer: Karikatürlü Ev

SERGİ- FİLM GÖSTERİMİ-SÖYLEŞİ

Dışarıdan İçeriye Kitap Köprüsü

Yer: Nergis Çay Bahçesi

Tarih: 3 Eylül 2014 Çarşamba

Saat: 18.00

Memleketimden Hayalet Manzaraları / Sergi

Handan Kaynakgöz

Yer: Karaburun Belediyesi Toplantı Salonu

Açılış: 3 Eylül 2014 Çarşamba

Asfur” Belgesel Film Gösterimi ve Söyleşi

Yapım/Yönetim/Kurgu: Eylem Şen

Kamera: Eylem Şen, Ferhat Sayım

Süre: 43’

Yapım Yılı: 2014

Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Merkezi

Tarih: 6 Eylül 2014 Cumartesi

Saat: 17.30

KONSER

PRAKSİS

Yer: Karaburun İskele

Tarih: 6 Eylül 2014 Cumartesi

Saat: 21:00